Prohlédnuté produkty

Typ DOVE - parfémová kompozice 35ml Větší náhled

Typ DOVE - parfémová kompozice 30ml

090-057_30

Parfémová kompozice – koncentrovaná směs přírodních a syntetických vonných olejů. 
Surovina pro výrobu kosmetiky. 

Vůně: aldehydická 
INCI: parfum 
UFI: RW1X-P8N1-M00A-3CK5 

Nepoužívat v koncentrované formě! Nutné ředit! 
Více informací v detailu produktu. 

Více detailů

Skladem

87 Kč s DPH

Více informací

INCI

Parfum

UFI

RW1X-P8N1-M00A-3CK5

Charakteristika

Koncentrovaná směs přírodních a syntetických vonných látek.

Vůně: aldehydická

Použití v produktech

Tuhá i tekutá mýdla, šampony, sprchové gely, koupelové soli, krémy. Nepoužívat do opalovací kosmetiky.

Doporučené dávkování

Kosmetika: 0,1–0,2%

Země původu

EU

Balení

Ve skleněné lahvičce s kapacím uzávěrem.

Upozornění

Dávkování je doporučené výrobcem. Dávkování konkrétní parfémové kompozice musí být odzkoušeno výrobcem finálního výrobku.

Bezpečnostní list a seznam alergenů si můžete stáhnout v záložce "Ke stažení".

Nepoužívat v koncentrované formě! 

Nutné ředit! Manipulovat a skladovat mimo dosah dětí!

OZNAČENÍ PODLE NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 1272/2008

Nebezpečí

Nebezpečné látky: 4-tert-Butylcyclohexyl acetate, Linalool, Benzylsalicylat, Citronellol, Geraniol, Phenyl Ethyl Acetate, Eugenol, Coumarin, 2-Methyl-3-(4-isopropylphenyl)propanal, ESTRAGOLE

Alergeny: Hexyl Cinnamal, Linalool, Benzyl Salicylate, Citronellol, Geraniol, alpha-Isomethyl Ionone, Eugenol, Coumarin, Benzyl Alcohol, Limonene, Benzyl Benzoate, Citral, Isoeugenol

H315 – Dráždí kůži.

H317 – Může vyvolat alergickou kožní reakci.

H318 – Způsobuje vážné poškození očí.

H411 – Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

P273 – Zabraňte uvolnění do životního prostředí.

P280 – Používejte ochranné rukavice.

P305 + P351 + P338 – PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte
kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.

P333 + P313 – Při podráždění kůže nebo vyrážce: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.

P337 + P313 – Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.

P501 – Odstraňte obsah/obal podle platných předpisů.

List

Objem30ml
Typ vůněParfémová kompozice

Ke stažení