Odstoupení od smlouvy - vrácení zboží do 14 dnů

Zakoupili jste u nás zboží, které nesplňuje vaše představy?

Pokud nejste právnická osoba, nebo jste zboží nenakoupili jako OSVČ, můžete jej vrátit do 14 dnů od doručení nebo převzetí.

 

Jak postupovat?

1. Přečtěte si a postupujte podle poučení o právu na odstoupení od smlouvy viz níže.

2. Informujte nás prosím o záměru odstoupit od smlouvy.

3. Stáhněte a vyplňte prosím formulář pro odstoupení od smlouvy  formulář pro odstoupení od smlouvy. Vyplněný formulář vložte do balíku spolu se zbožím, které plánujete vrátit.

4. Pečlivě zabalené zboží zašlete na vlastní náklady (ne na dobírku!) na adresu:

Mydlovysvet.cz

PhDr. Ľubica Belásová

Svatý Štěpán 139

763 34 Brumov-Bylnice

5. Po obdržení, vrácené zboží zkontrolujeme a peníze následně vrátíme na vámi zadané číslo bankovního účtu do 14 dnů.

 

Poučení o právu na odstoupení od smlouvy

Kupující (člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s podnikatelem nebo s ním jinak jedná) má zákonné právo odstoupit od kupní smlouvy bez udání důvodu, a to do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží, přičemž v případě, že předmětem kupní smlouvy je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží. Odstoupení od kupní smlouvy musí být kupujícím oznámeno ve lhůtě 14 dnů na adresu provozovny prodávajícího na adresu elektronické pošty prodávajícího obchod@mydlovysvet.cz.

Zboží musí být prodávajícímu vráceno do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od smlouvy prodávajícímu. Kupující nese náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou prodávajícímu. Zboží musí být prodávajícímu vráceno nepoškozené a neopotřebené a pokud je to možné, v původním obalu na adresu provozovny prodávajícího. Přímé náklady na vrácení zboží nese vždy kupující.

Je-li společně se zbožím poskytnut kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a kupující je povinen spolu se zbožím prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek. Pokud kupující z jakéhokoliv důvodu dárek nevrátí, bude mu jeho hodnota odečtena od částky za vrácené zboží.

Prodávající vrátí peněžní prostředky (i náklady na dopravu, které byly součástí kupní ceny) přijaté za zboží od kupujícího bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti (14) dnů od obdržení vráceného zboží kupujícím, a to bezhotovostně na účet určený kupujícím.

Pokud zboží vrácené kupujícím bude použito, poškozeno, opotřebeno či částečně spotřebováno, resp. ve stavu, který neodpovídá stavu, ve kterém bylo prodávajícím odesláno, kupující bere na vědomí, že prodávající je oprávněn si takto vzniklou škodu ve výši hodnoty opravy zboží a uvedení zboží do původního stavu jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny. Resp. pokud není možné zboží opravit a uvést ho do původního stavu, prodávající má právo jednostranně započíst škodu na zboží proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.

V souladu s ustanovením zákona o ochraně spotřebitele, kupující bere na vědomí, že od kupní smlouvy nelze odstoupit v případě pokud:

    • prodané zboží bylo upraveno podle speciálních požadavků kupujícího;
    • dodané zboží bylo neoddělitelně smícháno s jiným zbožím;
    • po dodání zboží byl porušen uzavřený ochranný obal zboží, následkem čehož není možné zboží vrátit z hygienických důvodů.

 

Formulář pro odstoupení od smlouvy Formulář pro odstoupení od smlouvy