Prohlédnuté produkty

Luxusní dámský parfém do kosmetiky MARGARET 10ml Větší náhled

Luxusní dámský parfém do kosmetiky MARGARET - parfémová kompozice 10ml

091-005_10

Parfémová kompozice – koncentrovaná směs přírodních a syntetických vonných olejů. 
Surovina pro výrobu kosmetiky, toaletní a parfémované vody nebo parfému. 
Kvalitní imitace značkového parfému COCO MADEMOISELLE - COCO CHANEL. 

Vůně: chypre, orientální, květinová 
INCI: parfum 
UFI: 37R6-E9VC-E00S-68KJ 

Nepoužívat v koncentrované formě! Nutné ředit! 
Více informací v detailu produktu. 

Více detailů

Skladem

39 Kč s DPH

Více informací

INCI

parfum

UFI

37R6-E9VC-E00S-68KJ 

Charakteristika

Koncentrovaná směs přírodních a syntetických vonných látek.

Vůně: chypre, orientální, květinová

Použití v produktech

Tuhá i tekutá mýdla, šampony, sprchové gely, koupelové soli, krémy, toaletní a parfémované vody, parfémy. Nepoužívat do opalovací kosmetiky.

Doporučené dávkování

Kosmetika: 0,1–0,2%

Kolínská voda: 5%

Toaletní voda: 8%

Parfémová voda: 18%

Parfém: 38%

Země původu

EU

Balení

Ve skleněné lahvičce s kapacím uzávěrem.

Upozornění

Dávkování je doporučené výrobcem. Dávkování konkrétní parfémové kompozice musí být odzkoušeno výrobcem finálního výrobku.

Bezpečnostní list a seznam alergenů si můžete stáhnout v záložce "Ke stažení".

Nepoužívat v koncentrované formě! 

Nutné ředit! Manipulovat a skladovat mimo dosah dětí!

Související recepty na našem blogu

Parfumový olej

Parfumová voda

Tuhý parfém

OZNAČENÍ PODLE NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 1272/2008

Varování

Nebezpečné látky: 1-(1,2,3,4,5,6,7,8-Octahydro-2,3,8,8-tetramethyl-2-naphthyl)ethan-1-one, 2-Methyl-3-(3,4-methylenedioxyphenyl)-propanal, Benzylsalicylat, Geraniol, Linalylacetate, Citronellol, Hexyl Cinnamic Aldehyd, MUSCENONE DELTA 962191, 2-Methyl-3-(4-isopropylphenyl)propanal, Hydroxycitronellal A, d-Limonene, Geranyl acetate

Alergeny: Linalool, Benzyl Salicylate, Limonene, Citronellol, Geraniol, Hexyl Cinnamal, Hydroxycitronellal, Coumarin, Citral, Benzyl Alcohol, Eugenol, Farnesol, Benzyl Benzoate

H315 – Dráždí kůži.

H317 – Může vyvolat alergickou kožní reakci.

H319 – Způsobuje vážné podráždění očí.

H411 – Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

P273 – Zabraňte uvolnění do životního prostředí.

P280 – Používejte ochranné rukavice.

P305 + P351 + P338 – PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.

P333 + P313 – Při podráždění kůže nebo vyrážce: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.

P337 + P313 – Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.

P501 – Odstraňte obsah/obal podle státních předpisů.

List

Objem10ml
Typ vůněImitace luxusního parfému
Pro koho?Pro ženy

Ke stažení