Prohlédnuté produkty

Luxusní dámský parfém do kosmetiky MYSTERIOUS WOMAN 10ml Větší náhled

Luxusní dámský parfém do kosmetiky MYSTERIOUS WOMAN - parfémová kompozice 30ml

091-006_30

Parfémová kompozice – koncentrovaná směs přírodních a syntetických vonných olejů. 
Surovina pro výrobu kosmetiky, toaletní a parfémované vody nebo parfému. 
Kvalitní imitace značkového parfému EUPHORIA - CALVIN KLEIN. 

Vůně: ovocná, květinová, mošusová, ambrová 
INCI: parfum 
UFI: M466-Q9HC-G009-JAMQ 

Nepoužívat v koncentrované formě! Nutné ředit! 
Více informací v detailu produktu. 

Více detailů

Skladem

95 Kč s DPH

Více informací

INCI

parfum

UFI

M466-Q9HC-G009-JAMQ

Charakteristika

Koncentrovaná směs přírodních a syntetických vonných látek.

Vůně: ovocná, květinová, mošusová, ambrová

Použití v produktech

Tuhá i tekutá mýdla, šampony, sprchové gely, koupelové soli, krémy, toaletní a parfémované vody, parfémy. Nepoužívat do opalovací kosmetiky.

Doporučené dávkování

Kosmetika: 0,1–0,2%

Kolínská voda: 5%

Toaletní voda: 8%

Parfémová voda: 18%

Parfém: 38%

Země původu

EU

Balení

Ve skleněné lahvičce s kapacím uzávěrem.

Upozornění

Dávkování je doporučené výrobcem. Dávkování konkrétní parfémové kompozice musí být odzkoušeno výrobcem finálního výrobku.

Bezpečnostní list a seznam alergenů si můžete stáhnout v záložce "Ke stažení".

Nepoužívat v koncentrované formě! 

Nutné ředit! Manipulovat a skladovat mimo dosah dětí!

Související recepty na našem blogu

Parfumový olej

Parfumová voda

Tuhý parfém

OZNAČENÍ PODLE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 1272/2008


Varování

Nebezpečné látky: Hexyl Cinnamic Aldehyd, 4-tert-Butylcyclohexyl acetate, Linalool, 1-(1,2,3,4,5,6,7,8-Octahydro-2,3,8,8-tetramethyl-2-naphthyl)ethan-1-one, Linalylacetate, d-Limonene, Benzylsalicylat, Acetylcedrene, Citronellol, Oxacyclohexadecan-2-one, COSMONE, 7-Hydroxycitronellal, Hexyl salicylate, 2-Methyl-3-(3,4-methylenedioxyphenyl)-propanal, 6,7-DIHYDRO-1,1,2,3,3-PENTAMETHYL-4(5H)-INDANONE, Citral, Beta-pinene

Alergeny: Hexyl Cinnamal, Linalool, Limonene, Benzyl Salicylate, Citronellol, alpha-Isomethyl Ionone, Hydroxycitronellal, Citral, Eugenol, Geraniol, Coumarin, Benzyl Alcohol, Benzyl Benzoate, Cinnamyl Alcohol, Cinnamal, Farnesol, Anise Alcohol

H315 - Dráždí kůži.

H317 - Může vyvolat alergickou kožní reakci.

H319 - Způsobuje vážné podráždění očí.

H411 - Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

P273 - Zabraňte uvolnění do životního prostředí.

P280 - Používejte ochranné rukavice.

P305+P351+P338 - PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.

P333+P313 - Při podráždění kůže nebo vyrážce: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.

P337+P313 - Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.

P501 - Odstraňte obsah/obal podle státních předpisů.

List

Objem30ml
Typ vůněImitace luxusního parfému
Pro koho?Pro ženy

Ke stažení