Prohlédnuté produkty

Svěží prádlo - parfémová kompozice 30ml Větší náhled

Čistá svěžest - parfémová kompozice 30ml

090-071_30

Parfémová kompozice – koncentrovaná směs přírodních a syntetických vonných olejů.  
Surovina pro výrobu kosmetiky a svíček. 

Vůně: svěží květinová, zelená, dřevitá
INCI: parfum 
UFI: XD9N-F9U5-D00Q-HYF9

Nepoužívat v koncentrované formě! Nutné ředit! 
Více informací v detailu produktu. 

Více detailů

Skladem

87 Kč s DPH

Více informací

INCI

parfum

UFI

XD9N-F9U5-D00Q-HYF9

Charakteristika

Koncentrovaná směs přírodních a syntetických vonných látek.

Vůně: svěží květinová, zelená, dřevitá

Použití v produktech

Tuhá i tekutá mýdla, šampony, sprchové gely, koupelové soli, krémy, voskové a gelové svíčky. Nepoužívat do opalovací kosmetiky.

Doporučené dávkování

Kosmetika: 0,1–0,2%

Svíčky: max. 4%

Země původu

EU

Balení

Ve skleněné lahvičce s kapacím uzávěrem.

Upozornění

Dávkování je doporučené výrobcem. Dávkování konkrétní parfémové kompozice musí být odzkoušeno výrobcem finálního výrobku.

Bezpečnostní list a seznam alergenů si můžete stáhnout v záložce "Ke stažení".

Nepoužívat v koncentrované formě! 

Nutné ředit! Manipulovat a skladovat mimo dosah dětí!

OZNAČENÍ PODLE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 1272/2008

Varování

Nebezpečné látky: Hexyl salicylate 4-tert-Butylcyclohexyl acetate reaction mass of 1-(1,2,3,4,5,6,7,8-octahydro-2,3,8,8-tetramethyl-2-naphthyl)ethan-1-one and 1-(1,2,3,4,6,7,8,8aoctahydro-2,3,8,8-tetramethyl-2-naphthyl)ethan-1-one and 1-(1,2,3,5,6,7,8,8a-octahydro-2,3,8,8-tetramethyl-2- naphthyl)ethan-1-one 2-Methylundecanal Reaction mass of 3,5-dimethylcyclohex-3-ene-1-carbaldehyde and 2,4-dimethylcyclohex-3-ene-1-carbaldehyde Linalool Geraniol Citronellol 2-Methyl-3-(4-isopropylphenyl)propanal Linalylacetate Nerol Delta- Damascone Reaction mass of isopentyl salicylate and 2-methylbutyl salicylate Eugenol 1,8-Cineole 

Alergeny: alpha-Isomethyl Ionone, Linalool, Citronellol, Geraniol, Eugenol, Limonene, Citral, Benzyl Alcohol 

H315 – Dráždí kůži.

H317 – Může vyvolat alergickou kožní reakci.

H319 – Způsobuje vážné podráždění očí.

H411 – Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

P273 – Zabraňte uvolnění do životního prostředí.

P280 – Používejte ochranné rukavice.

P305 + P351 + P338 – PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.

P333 + P313 –Při podráždění kůže nebo vyrážce: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.

P337 + P313 – Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.

P501 – Odstraňte obsah/obal podle platných předpisů.

List

Objem30ml
Typ vůněParfémová kompozice
Použití do svíčekAno

Ke stažení