Prohlédnuté produkty

  • Výhodné balení
Růže 10ml Větší náhled

Růže - parfémová kompozice 200ml

090-051_200

Parfémová kompozice – koncentrovaná směs přírodních a syntetických vonných olejů. 
Surovina pro výrobu kosmetiky a svíček. 

Vůně: květinová, růžová 
INCI: parfum 
UFI: E7N5-09J5-400T-82U0 

Nepoužívat v koncentrované formě! Nutné ředit! 
Více informací v detailu produktu. 

Více detailů

Skladem

399 Kč s DPH

Více informací

INCI

Parfum

UFI

E7N5-09J5-400T-82U0

Charakteristika

Koncentrovaná směs přírodních a syntetických vonných látek.

Vůně: květinová, růžová

Použití v produktech

Tuhá i tekutá mýdla, šampony, sprchové gely, koupelové soli, krémy, voskové a gelové svíčky. Nepoužívat do opalovací kosmetiky.

Doporučené dávkování

Kosmetika: 0,1–0,2%

Svíčky: max. 4%

Země původu

EU

Balení

Ve skleněné lahvičce s kapacím uzávěrem (2X100ml).

Upozornění

Dávkování je doporučené výrobcem. Dávkování konkrétní parfémové kompozice musí být odzkoušeno výrobcem finálního výrobku.

Bezpečnostní list a seznam alergenů si můžete stáhnout v záložce "Ke stažení".

Nepoužívat v koncentrované formě! 

Nutné ředit! Manipulovat a skladovat mimo dosah dětí!

Související recepty na našem blogu

Vlasový kondicionér s výživnými olejmi

OZNAČENÍ PODLE NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 1272/2008

Varování

Nebezpečné látky: Phenyl ethyl alkohol, Linalool, Citronellol, Geraniol, Geranyl acetate, Eugenol, 7-Hydroxycitronellal

Alergeny: Linalool, Citronellol, Geraniol, Eugenol, Hydroxycitronellal, Benzyl Alcohol, Citral, Limonene

H302 - Zdraví škodlivý při požití.

H315 – Dráždí kůži.

H317 – Může vyvolat alergickou kožní reakci.

H319 – Způsobuje vážné podráždění očí.

P280 – Používejte ochranné rukavice.

P301 + P312 – PŘI POŽITÍ: Necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ
STŘEDISKO.

P305 + P351 + P338 – PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte
kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.

P333 + P313 – Při podráždění kůže nebo vyrážce: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.

P337 + P313 – Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.

P501 – Odstraňte obsah/obal podle platných předpisů.

List

Objem200ml
Typ vůněParfémová kompozice
Použití do svíčekAno

Ke stažení