Prohlédnuté produkty

Citronová tráva silice 10 ml Větší náhled

Citronová tráva silice 10ml

092-004_10

100% přírodní esenciální olej. 

Vůně: charakteristická – svěží, jemně citrusová, sladká 
INCI: Cymbopogon Flexuosus Herb Oil 
CAS: 8007-02-1 / 91844-92-7 

Nepoužívat na pokožku v koncentrované formě! 

Surovina pro výrobu kosmetiky a svíček. 
Více informací v detailu produktu. 

Více detailů

Skladem

48 Kč s DPH

Více informací

INCI

Cymbopogon Flexuosus Herb Oil

CAS

8007-02-1 / 91844-92-7

EINECS

295-161-9

Charakteristika

Koncentrovaný přírodní esenciální olej na výrobu kosmetiky a svíček. Olej je získávaný z trvalé statné byliny Cymbopogon flexuosus rostoucí v Asii. Bylina roste v trsech tvořených dlouhými listy s výraznou citronovou aromou.

Vůně: charakteristická – svěží, jemně citrusová, sladká

Vzhled: kapalina

Barva: žlutá až hnědá

Hustota (při 20°C) - 0,880–0,900g/cm3

Bod vzplanutí: 88°C

Rozpustnost ve vodě (25°C): 4,364

Účinky v kosmetice

  • Obsahuje flavonoidy, které působí jako antioxidanty, díky čemuž pomáhá v boji s volnými radikály a zpomaluje stárnutí pokožky.

  • Pokožku tonizuje a oživuje, vyrovnává barevný tón pleti.

  • Má protizánětlivé a výrazně antibakteriální účinky, proto je výborná i na mastnou a aknózní pleť nebo na svědící pokožku.

  • Pomáhá při kožních problémech, jako jsou ekzémy, lupenka, virózy, plísně na nohách apod.

  • Má deodorační účinky. Eliminuje nadměrné pocení.

  • Pro své antibakteriální vlastnosti a příjemnou svěží vůni je oblíbenou přísadou přípravků v péči o ústní hygienu. Díky svým stahujícím účincích pomáhá zabránit krvácení z dásní.

  • Posilňuje vlasové kořínky, čímž zabraňuje vypadávání vlasů.

  • Pomáhá v boji proti celulitidě a striím.

  • V aromaterapii je oblíbená pro své uklidňující a relaxační účinky. Snižuje svalové i duševní napětí – uvolňuje ztuhnuté svaly, bolavé klouby, používá se na relaxační koupele a masáže.

  • Má repelentní účinek – odpuzuje hmyz.

Použití v kosmetických produktech

Do kosmetiky, mýdel, na výrobu vonných parfémových kompozicí, také vhodná na výrobu svíček a do aromalamp.

Nepoužívat v koncentrované formě!

Země původu

Indie nebo Čína

Balení

Ve skleněné lahvičce s kapacím uzávěrem.

Upozornění

Upozorňujeme, že jde o přírodní produkt, tj. mohou existovat rozdíly v barvě a vůni v závislosti od konkrétní šarže.

Produktovou specifikaci, seznam alergenů a bezpečnostní list si můžete stáhnout v záložce „Ke stažení“.

Související recepty na našem blogu

Parfumový olej

Prírodný repelent

Citrusovo-medovkový balzam na pery

Prírodná bieliaca zubná pasta

OZNAČENÍ PODLE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 1272/2008

Nebezpečí

Obsahuje: (E)-3,7-dimethylokta-2,6-dienal, (Z)-3,7-dimethylokta-2,6-dienal, Geraniol, Geranylacetát,Karyofylen, Kamphen, Linalool, Isoeugenol, (S)-p-mentha-1,8-dien, Pin-2(3)-en

Alergeny: Citral, Geraniol, d-Limonene

H315 - Dráždí kůži.

H304 - Při požití a vniknutí do dýchacích cest může způsobit smrt.

H317 - Může vyvolat alergickou kožní reakci.

H318 - Způsobuje vážné poškození očí.

H411 - Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

P261 - Zamezte vdechování prachu/dýmu/plynu/mlhy/par/aerosolů.

P280 - Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít/chrániče sluchu/..

P305+P351+338 - PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou li, nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.

P501 - Odstraňte obsah/obal jako nebezpečný odpad.

P273 - Zabraňte uvolnění do životního prostředí.

P301+P310 - PŘI POŽITÍ: Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře.

P331 - NEVYVOLÁVEJTE zvracení.

P362/P364 - Kontaminovaný oděv svlékněte a před opětovným použitím vyperte.

P391 - Uniklý produkt seberte.

Látka je hořlavá ale ne snadno zápalná.

List

Objem10ml
Typ vůněPřírodní silice | Esenciální olej
Použití do svíčekAno

Ke stažení