Prohlédnuté produkty

  • Výhodné balení
Hřebíčková silice 10 ml Větší náhled

Hřebíčková silice 100ml

092-006_100

100% přírodní esenciální olej. 

Vůně: charakteristická kořenitá, hřebíčková, eugenolová 
INCI: Eugenia Caryophyllus Oil 
CAS: 8000-34-8 

Nepoužívat na pokožku v koncentrované formě! 

Surovina pro výrobu kosmetiky a svíček. 
Více informací v detailu produktu. 

Více detailů

Skladem

229 Kč s DPH

Více informací

INCI

Eugenia Caryophyllus Oil

CAS

8000-34-8

EINECS

284-638-7

Charakteristika

Koncentrovaný přírodní esenciální olej pro výrobu kosmetiky a svíček. Silice se získává destilací vodní parou ze sušených listů nebo poupat koření hřebíčkovce voňavého, myrtovitého Eugenia caryophyllata Thunb. (fam. Myrtaceae). Hlavní složku tvoří eugenol (CAS: 97-53-0). 

Vůně: charakteristická kořenitá, hřebíčková, eugenolová

Vzhled: čirá tekutina

Barva: bezbarvá až světle žlutá

Hustota (při 20°C): 1,0250 – 1,0650 g/cm3

Bod vzplanutí: 113°C

Účinky v kosmetice

  • Eugenol, který je ve velkém množství obsažen v hřebíčkové silici, má výrazné omlazující a stimulační vlastnosti, pomáhá zpomalit proces stárnutí, eliminovat tvorbu vrásek a skvrn, zpevnit ochablou pokožku a rozjasnit vzhled pleti. Eugenol je zároveň silným antioxidantem, který pomáhá v boji s volnými radikály.

  • Má čistící a hydratační vlastnosti.

  • Díky antimikrobiálním účinkům je výborná na pleť se sklonem k akné.

  • Má antiseptické vlastnosti, zklidňuje podrážděnou a poraněnou pokožku a pokožku po štípnutí hmyzem.

  • Pro svoje protizánětlivé, dezinfekční a anestetické vlastnosti je oblíbenou složkou přípravků určených pro péči o zuby a ústní hygienu.

  • Zlepšuje prokrvení vlasové pokožky, stimuluje vlasové folikuly, čím podporuje růst vlasů a zabraňuje jejich vypadávání.

  • Pro svoji příjemnou kořenitou vůni a hřející účinek se používá spolu s jiným nosným olejem na masáže těla – pomáhá odstranit únavu, zmírnit otoky, odbourat stres a duševní napětí a osvěžit smysly.

  • Má repelentní účinky.

  • Působí jako afrodiziakum.

Použití v kosmetických produktech

Do kosmetiky, mýdel, pro výrobu vonných parfémových kompozic, taktéž vhodná pro výrobu svíček a do aromalamp.

Nepoužívat v koncentrované formě!

Země původu

Singapur

Balení

Ve skleněné lahvičce s kapacím uzávěrem.

Upozornění

Upozorňujeme, že se jedná o přírodní produkt, tj. mohou existovat rozdíly v barvě a vůni v závislosti od konkrétní šarže.

Seznam alergenů a bezpečnostní list si můžete stáhnout v záložce „Ke stažení“.

Související recepty na našem blogu

Parfumový olej

Prírodný repelent

Prírodná bieliaca zubná pasta

OZNAČENÍ PODLE NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 1272/2008

Nebezpečí

Nebezpečné látky: eugenol

Alergeny: Eugenol, Isoeugenol

H304 - Při požití a vniknutí do dýchacích cest může způsobit smrt.

H317 - Může vyvolat alergickou kožní reakci.

H319 - Způsobuje vážné podráždění očí.

H302+H312 - Zdraví škodlivý při požití nebo při styku s kůží.

P261 - Zamezte vdechování par.

P280 – Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle.

P301+P330+P331 - PŘI POŽITÍ: Vypláchněte ústa. NEVYVOLÁVEJTE zvracení.

P302+P352 - PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody a mýdla.

P305+P351+P338 - PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.

P333+P313 - Při podráždění kůže nebo vyrážce: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.

P337+P313 - Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.

P362+P364 - Kontaminovaný oděv svlékněte a před opětovným použitím vyperte.

List

Objem100ml
Typ vůněPřírodní silice | Esenciální olej
Použití do svíčekAno

Ke stažení