Silice | Esenciální oleje

Prohlédnuté produkty

Hřebíčková silice 10 ml Větší náhled

Hřebíčková silice 100ml

0609

100% přírodní esenciální olej.

Vůně: charakteristická kořenitá, hřebíčková, eugenolová

INCI: Eugenia Caryophyllus Oil
CAS: 8000-34-8

Nepoužívat na pokožku v koncentrované formě!

Surovina pro výrobu kosmetiky a svíček.
Více informací v detailu produktu.

Více detailů

Dočasně vyprodáno

229 Kč s DPH

Více informací

INCI

Eugenia Caryophyllus Oil

CAS

8000-34-8

EINECS

284-638-7

Charakteristika

Koncentrovaný přírodní esenciální olej pro výrobu kosmetiky a svíček.
Silice se získává destilací vodní parou ze sušených listů nebo poupat koření hřebíčkovce voňavého, myrtovitého Eugenia caryophyllata Thunb. (fam . Myrtaceae). Hlavní složku tvoří eugenol (CAS: 97-53-20).

Vůně: charakteristická kořenitá, hřebíčková, eugenolová
Vzhled: čirá tekutina
Barva: světle žlutá (časem může ztmavnout)
Hustota (při 20°C):  1,028 – 1,053 g/cm3
Rozpustnost: ve vodě nerozpustná, rozpustná v tucích a ethanolu
Bod vzplanutí: 113°C

Účinky v kosmetice

  • Eugenol, který je ve velkém množství obsažen v hřebíčkové silici, má výrazné omlazující a stimulační vlastnosti, pomáhá zpomalit proces stárnutí, eliminovat tvorbu vrásek a skvrn, zpevnit ochablou pokožku a rozjasnit vzhled pleti. Eugenol je zároveň silným antioxidantem, který pomáhá v boji s volnými radikály.
  • Má čistící a hydratační vlastnosti.
  • Díky antimikrobiálním účinkům je výborná na pleť se sklonem k akné.
  • Má antiseptické vlastnosti, zklidňuje podrážděnou a poraněnou pokožku a pokožku po štípnutí hmyzem.
  • Pro svoje protizánětlivé, dezinfekční a anestetické vlastnosti je oblíbenou složkou přípravků určených pro péči o zuby a ústní hygienu.
  • Zlepšuje prokrvení vlasové pokožky, stimuluje vlasové folikuly, čím podporuje růst vlasů a zabraňuje jejich vypadávání.
  • Pro svoji příjemnou kořenitou vůni a hřející účinek se používá spolu s jiným nosným olejem na masáže těla – pomáhá odstranit únavu, zmírnit otoky, odbourat stres a duševní napětí a osvěžit smysly.
  • Má repelentní účinky.
  • Působí jako afrodiziakum.

Použití v kosmetických produktech

do kosmetiky, mýdel, pro výrobu vonných parfémových kompozic, taktéž vhodná pro výrobu svíček a do aromalamp

Nepoužívat v koncentrované formě!

Země původu

EU

Balení

ve skleněné lahvičce s kapacím uzávěrem 

Upozornění

Upozorňujeme, že se jedná o přírodní produkt, tj. mohou existovat rozdíly v barvě a vůni v závislosti od konkrétní šarže.

Seznam alergenů a bezpečnostní list si můžete stáhnout v záložce „Ke stažení“.

Související recepty na našem blogu

Parfumový olej

Prírodný repelent

Prírodná bieliaca zubná pasta

OZNAČENÍ PODLE NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 1272/2008

Nebezpečí
Alergeny: Eugenol, Isoeugenol

H302– Zdraví škodlivý při požití.
H304- Při požití a vniknutí do dýchacích cest může způsobit smrt.
H312 – Zdraví škodlivý při styku s kůží.
H317– Může vyvolat alergickou kožní reakci.
H319 – Způsobuje vážné podráždění očí.
P261– Zamezte vdechování prachu/dýmu/plynu/mlhy/par/aerosolů
P280– Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.
P301+P312 - PŘI POŽITÍ: Necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře.
P302+P352- PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody a mýdla.
P305+P351+P338 - PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
P333+P313 - Při podráždění kůže nebo vyrážce: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.
P363– Kontaminovaný oděv před opětovným použitím vyperte.

List

Objem100ml
Typ vůněPřírodní silice | Esenciální olej
Použití do svíčekAno

Ke stažení