Silice | Esenciální oleje

Prohlédnuté produkty

Hřebíčková silice 10 ml Větší náhled

Hřebíčková silice 100ml

0609

Hřebíčková silice, 100% přírodní, 100ml
pro kosmetické účely

Nepoužívat v koncentrované formě!

Více detailů

Dočasně vyprodáno

229 Kč s DPH

Více informací

INCI
Eugenia caryophyllata Thunb.

CAS
8000-34-8

Charakteristika
Koncentrovaný přírodní esenciální olej pro výrobu kosmetiky a svíček.
Silice se získává destilací vodní parou sušených květních poupat hřebíčkového Eugenia caryophyllus, Myrtaceae, hřebíčkovec vonný, myrtovitý. Obsahuje převážně eugenol.
Vůně: charakteristická kořenitá

Vzhled: čirá tekutina
Barva: bezbarvá až světle žlutá
Hustota (při 20 °C): 1,0250 - 1,0650 g/cm3
Bod vzplanutí: 113 °C

Účinky v kosmetice
  • Eugenol, který je ve velkém množství obsažen v hřebíčkové silici, má výrazné omlazující a stimulační vlastnosti, pomáhá zpomalit proces stárnutí, eliminovat tvorbu vrásek a skvrn, zpevnit ochablou pokožku a rozjasnit vzhled pleti. Eugenol je zároveň silným antioxidantem, který pomáhá v boji s volnými radikály.
  • Má čistící a hydratační vlastnosti.
  • Díky antimikrobiálním účinkům je výborná na pleť se sklonem k akné.
  • Má antiseptické vlastnosti, zklidňuje podrážděnou a poraněnou pokožku a pokožku po štípnutí hmyzem.
  • Pro svoje protizánětlivé, dezinfekční a anestetické vlastnosti je oblíbenou složkou přípravků určených pro péči o zuby a ústní hygienu.
  • Zlepšuje prokrvení vlasové pokožky, stimuluje vlasové folikuly, čím podporuje růst vlasů a zabraňuje jejich vypadávání.
  • Pro svoji příjemnou kořenitou vůni a hřející účinek se používá spolu s jiným nosným olejem na masáže těla – pomáhá odstranit únavu, zmírnit otoky, odbourat stres a duševní napětí a osvěžit smysly.
  • Má repelentní účinky.
  • Působí jako afrodiziakum.

Použití v kosmetických produktech
do kosmetiky, mýdel, pro výrobu vonných parfémových kompozic, taktéž vhodná pro výrobu svíček a do aromalamp

Nepoužívat v koncentrované formě!
Alergeny: Eugenol, Isoeugenol

Země původu
EU

Balení
ve skleněné lahvičce s kapacím uzávěrem 

Upozornění
Upozorňujeme, že se jedná o přírodní produkt, tj. mohou existovat rozdíly v barvě a vůni v závislosti od konkrétní šarže.

Produktovou specifikaci včetně seznamu alergenů a kartu bezpečnostní list si můžete stáhnout v záložce „Ke stažení“.

Související recepty na našem blogu
Prírodná bieliaca zubná pasta
OZNAČENÍ PODLE NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 1272/2008

Nebezpečí
Alergeny: Eugenol, Isoeugenol

H302– Zdraví škodlivý při požití.
H304- Při požití a vniknutí do dýchacích cest může způsobit smrt.
H312 – Zdraví škodlivý při styku s kůží.
H317– Může vyvolat alergickou kožní reakci.
H319 – Způsobuje vážné podráždění očí.
P261– Zamezte vdechování prachu/dýmu/plynu/mlhy/par/aerosolů
P280– Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.
P301+P312 - PŘI POŽITÍ: Necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře.
P302+P352- PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody a mýdla.
P305+P351+P338 - PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
P333+P313 - Při podráždění kůže nebo vyrážce: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.
P363– Kontaminovaný oděv před opětovným použitím vyperte.

List

Objem100ml
Typ vůněPřírodní silice | Esenciální olej
Použití do svíčekAno

Ke stažení