Silice | Esenciální oleje

Citronová tráva silice 10 ml Větší náhled

Citronová tráva silice 30ml

0609

Citronová tráva silice, 100% přírodní, 30ml
pro kosmetické účely

Nepoužívat v koncentrované formě!

Více detailů

Dočasně vyprodáno

135 Kč s DPH

Více informací

INCI
Cymbopogon Flexuosus Herb Oil

CAS
8007-02-1 / 91844-92-7

EINECS
295-161-9

Charakteristika
Koncentrovaný přírodní esenciální olej na výrobu kosmetiky a svíček.
Olej je získávaný z trvalé statné byliny Cymbopogon flexuosus rostoucí v Asii. Bylina roste v trsech tvořených dlouhými listy s výraznou citronovou aromou. 
Vůně: charakteristická – svěží, jemně citrusová, sladká

Vzhled: kapalina
Barva: žlutá až hnědá
Hustota (při 20 °C) - 0,880 – 0,900 g/cm3
Bod vzplanutí: 88 °C
Rozpustnost ve vodě (25 °C): 4,364

Účinky v kosmetice

  • Obsahuje flavonoidy, které působí jako antioxidanty, díky čemuž pomáhá v boji s volnými radikály a zpomaluje stárnutí pokožky.
  • Pokožku tonizuje a oživuje, vyrovnává barevný tón pleti.
  • Má protizánětlivé a výrazně antibakteriální účinky, proto je výborná i na mastnou a aknózní pleť nebo na svědící pokožku.
  • Pomáhá při kožních problémech, jako jsou ekzémy, lupenka, virózy, plísně na nohách apod.
  • Má deodorační účinky. Eliminuje nadměrné pocení.
  • Pro své antibakteriální vlastnosti a příjemnou svěží vůni je oblíbenou přísadou přípravků ve starostlivosti o ústní hygienu. Díky svým stahujícím účincích pomáhá zabránit krvácení z dásní.
  • Posilňuje vlasové kořínky, čímž zabraňuje vypadávání vlasů.
  • Pomáhá v boji proti celulitidě a striím.
  • V aromaterapii je oblíbená pro své uklidňující a relaxační účinky. Snižuje svalové i duševní napětí – uvolňuje ztuhnuté svaly, bolavé kĺouby, používá se na relaxační koupele a masáže.
  • Má repelentní účinek – odpuzuje hmyz.

Použití v kosmetických produktech
do kosmetiky, mýdel, na výrobu vonných parémových kompozicí, také vhodná na výrobu svíček a do aromalamp

Nepoužívat v koncentrované formě!

Obsahuje: (E)-3,7-dimethylokta-2,6-dienal, (Z)-3,7-dimethylokta-2,6-dienal, Geraniol, Geranylacetát,Karyofylen, Kamphen, Linalool, Isoeugenol, (S)-p-mentha-1,8-dien, Pin-2(3)-en

Alergeny: Citral, Geraniol, d-Limonene

Země původu
Indie nebo Čína

Balení
ve skleněné lahvičce s kapacím uzávěrem

Upozornění
Upozorňujeme, že jde o přírodní produkt, tj. mohou existovat rozdíly v barvě a vůni v závislosti od konkrétní šarže.

Produktovou specifikaci včetně seznamu alergenů a bezpečnostní list si můžete stáhnout v záložce „Ke stažení“.

Související recepty na našem blogu
Citrusovo-medovkový balzam na pery

OZNAČENÍ PODLE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 1272/2008

Nebezpečí

H315 - Dráždí kůži
H304 - Při požití a vniknutí do dýchacích cest může způsobit smrt.
H317 - Může vyvolat alergickou kožní reakci
H318 - Způsobuje vážné poškození očí.
H411 - Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky
P261 - Zamezte vdechování prachu/dýmu/plynu/mlhy/par/aerosolů.
P280 - Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít/chrániče sluchu/..
P305+P351+338 - PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou li, nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
P501 - Odstraňte obsah/obal jako nebezpečný odpad.
P273 - Zabraňte uvolnění do životního prostředí.
P301+P310 - PŘI POŽITÍ: Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře.
P331 - NEVYVOLÁVEJTE zvracení. 
P362/P364 - Kontaminovaný oděv svlékněte a před opětovným použitím vyperte.
P391 - Uniklý produkt seberte.
Látka je hořlavá ale ne snadno zápalná.

List

Objem30ml
Typ vůněPřírodní silice | Esenciální olej
Použití do svíčekAno

Ke stažení