Silice | Esenciální oleje

Prohlédnuté produkty

Bergamotová silice, 10 ml Větší náhled

Bergamotová silice 100ml

0609

100% přírodní esenciální olej.

Vůně: charakteristická bergamotová, citrusově-dřevitá

INCI: CITRUS AURANTIUM BERGAMIA FRUIT OIL
CAS: 8007-75-8

Nepoužívat na pokožku v koncentrované formě!

Surovina pro výrobu kosmetiky a svíček.
Více informací v detailu produktu.

Více detailů

Skladem

311 Kč s DPH

Více informací

INCI

CITRUS AURANTIUM BERGAMIA FRUIT OIL

CAS

8007-75-8

EINECS

289-612-9

Charakteristika

Koncentrovaný přírodní esenciální olej pro výrobu kosmetiky a svíček.

Vzhled: čirá tekutina bez usazenin a mechanických nečistot
Barva: žlutozelená
Vůně: charakteristická bergamotová, citrusově-dřevitá
Hustota (při 20°C): 0,8750–0,9000g/cm3
Bod vzplanutí: 58°C

Účinky v kosmetice

  • Má čistící účinky na pleť.
  • Je skvělá na mastnou pleť, odstraňuje přebytečný maz, pomáhá uvolnit póry a sjednotit tón pleti.
  • Má dezinfekční a antiseptické účinky, zklidňuje podrážděnou a poškozenou pokožku.
  • Je vhodná na masáže, pomáhá uvolnit svalové napětí.
  • Redukuje tvorbu mazu ve vlasové pokožce, pomáhá v boji proti lupům.
  • Pro své relaxační a uklidňující účinky je oblíbená v aromaterapii.
  • Po aplikaci silice nevystavujte pokožku slunečnímu záření!

Použití v kosmetických produktech

do kosmetiky, mýdel, pro výrobu vonných parfémových kompozic, rovněž vhodná pro výrobu svíček a do aromalamp

Nepoužívat v koncentrované formě!

Země původu

EU

Balení

ve skleněné lahvičce s kapacím uzávěrem  

Upozornění

Upozorňujeme, že jde o přírodní produkt, tj. mohou existovat rozdíly v barvě a vůni v závislosti na konkrétní šarži.

Produktovou specifikaci, seznam alergenů a bezpečnostní list si můžete stáhnout v záložce „Ke stažení“.

OZNAČENÍ PODLE NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 1272/2008

Nebezpečí

Nebezpečné látky: D-Limonen, linalool, gama-Terpinen, beta-Pinen, alfa-Pinen
Alergeny: Limonene, Linalool

H226– Hořlavá kapalina a páry.
H304– Při požití a vniknutí do dýchacích cest může způsobit smrt.
H315– Dráždí kůži.
H317– Může vyvolat alergickou kožní reakci.
H410– Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
P210– Chraňte před teplem/jiskrami/otevřeným ohněm/horkými povrchy. Zákaz kouření.
P260-  Nevdechujte prach/dým/plyn/mlhu/páry/aerosoly.
P280– Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.
P301+ P330+ P331- PO POŽITÍ: Vypláchněte ústa. NEVYVOLÁVEJTE zvracení.
P310-  Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ CENTRUM nebo lékaře.
P333+ P313- Při podráždění kůže nebo vyrážce: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.
P362+ P364- Kontaminovaný oděv svlékněte a před opětovným použitím ho vyperte.

List

Objem100ml
Typ vůněPřírodní silice | Esenciální olej
Použití do svíčekAno

Ke stažení