Prohlédnuté produkty

  • Výhodné balení
Bergamotová silice, 10 ml Větší náhled

Bergamotová silice 100ml

092-001_100

100% přírodní esenciální olej. 

Vůně: charakteristická, citrusově-dřevitá 
INCI: CITRUS AURANTIUM BERGAMIA FRUIT OIL 
CAS: 8007-75-8 

Nepoužívat na pokožku v koncentrované formě! 

Surovina pro výrobu kosmetiky a svíček. 
Více informací v detailu produktu. 

Více detailů

Skladem

311 Kč s DPH

Více informací

INCI

CITRUS AURANTIUM BERGAMIA FRUIT OIL

CAS

8007-75-8

EINECS

616-915-9

Charakteristika

Koncentrovaný přírodní esenciální olej pro výrobu kosmetiky a svíček.

Vůně: charakteristická, citrusově-dřevitá

Vzhled: čirá tekutina bez usazenin a mechanických nečistot

Barva: žlutozelená

Hustota (při 20°C): 0,8750–0,9000g/cm3

Bod vzplanutí: 58°C

Účinky v kosmetice

  • Má čistící účinky na pleť.

  • Je skvělá na mastnou pleť, odstraňuje přebytečný maz, pomáhá uvolnit póry a sjednotit tón pleti.

  • Má dezinfekční a antiseptické účinky, zklidňuje podrážděnou a poškozenou pokožku.

  • Je vhodná na masáže, pomáhá uvolnit svalové napětí.

  • Redukuje tvorbu mazu ve vlasové pokožce, pomáhá v boji proti lupům.

  • Pro své relaxační a uklidňující účinky je oblíbená v aromaterapii.

  • Po aplikaci silice nevystavujte pokožku slunečnímu záření!

Použití v kosmetických produktech

Do kosmetiky, mýdel, pro výrobu vonných parfémových kompozic, rovněž vhodná pro výrobu svíček a do aromalamp. Nepoužívat do opalovací kosmetiky.

Nepoužívat v koncentrované formě!

Země původu

EU

Balení

Ve skleněné lahvičce s kapacím uzávěrem.

Upozornění

Upozorňujeme, že jde o přírodní produkt, tj. mohou existovat rozdíly v barvě a vůni v závislosti na konkrétní šarži.

Produktovou specifikaci, seznam alergenů a bezpečnostní list si můžete stáhnout v záložce „Ke stažení“.

OZNAČENÍ PODLE NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 1272/2008

Nebezpečí

Nebezpečné látky: d-limonen, linalool, gama-Terpinen, pin-2(10)-e, pin-2(3)-en

Alergeny: Limonene, Linalool

H226 – Hořlavá kapalina a páry.

H304 – Při požití a vniknutí do dýchacích cest může způsobit smrt.

H315 – Dráždí kůži.

H317 – Může vyvolat alergickou kožní reakci.

H410 – Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

P210 – Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření.

P273 - Zabraňte uvolnění do životního prostředí.

P280 – Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv.

P301+P310 - PŘI POŽITÍ: Okamžitě volejte lékaře.

P303+ P361+ P353 - PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy): Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. Opláchněte kůži vodou nebo osprchujte.

P331 - NEVYVOLÁVEJTE zvracení.

P405 - Skladujte uzavřené.

P501 - Odstraňte obal podle místních/regionálích/státních/mezinárodních předpisů.

List

Objem100ml
Typ vůněPřírodní silice | Esenciální olej
Použití do svíčekAno

Ke stažení