Silice | Esenciální oleje

Prohlédnuté produkty

Levandulová silice 10ml Větší náhled

Levandulová silice FRANCE 10ml

0609

Levandulová silice, 100% přírodní, 10ml
pro kosmetické účely

Nepoužívat v koncentrované formě!

Více detailů

Skladem

49 Kč

Více informací

INCI
LAVANDULA HYBRIDA ABRIAL HERB OIL

CAS
93455-96-0, 8022-15-9

Charakteristika
Koncentrovaný přírodní esenciální olej pro výrobu kosmetiky a svíček.
Silice se získává destilací květů levandule vodní párou.
Vůně: charakteristická, levandulová, květinová, jemně bylinná

Vzhled: čirá tekutina
Barva: světle žlutá
Hustota (při 20 °C): 0,870 – 0,910 g/cm3
Bod vzplanutí: 66 °C

Účinky v kosmetice
  • Má antiseptické, protizánětlivé a zklidňující účinky na pokožku.
  • Díky vysokému obsahu antioxidantů chrání pokožku před působením volných radikálů a je účinná v boji proti vráskám.
  • Je vhodná na pokožku se sklonem k akné, protože pomáhá regulovat tvorbu kožního mazu a působí antibakteriálně.
  • Pomáhá redukovat pigmentové skvrny.
  • Pro své zklidňující účinky je vhodná k ošetření pokožky po nadměrném vystavení slunečnímu záření nebo po bodnutí hmyzem.
  • Podporuje růst vlasů, působí proti vypadávání vlasů a proti lupům.
  • Levandulová vůně má také repelentní, odpuzující účinek proti hmyzu - komárům, molům a mouše.
  • V aromaterapii je oblíbená pro své relaxační a zklidňující účinky, pomáhá navodit duševní pohodu, odbourat stres a zajistit klidný spánek.

Použití v kosmetických produktech
do kosmetiky, mýdel, pro výrobu vonných parfémových kompozic, rovněž vhodná pro výrobu svíček a do aromalamp

Nepoužívat v koncentrované formě!

Alergeny: Linalool, Limonene
Nebezpečné složky: LAVANDULA HYBRIDA ABRIAL HERB OIL

Země původu
Francie

Balení
v plastové lahvičce s kapacím uzávěrem

Upozornění
Upozorňujeme, že se jedná o přírodní produkt, tj. mohou existovat rozdíly v barvě a vůní v závislosti od konkrétní šarže.

Produktovou specifikaci včetně seznamu alergenů a bezpečnostní list si můžete stáhnout v záložce „Ke stažení“.

OZNAČENÍ PODLE NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 1272/2008

 

Nebezpečí
Alergeny:  Linalool, Limonene

H304 – Při požití a vniknutí do dýchacích cest může způsobit smrt.
H317 – Může vyvolat alergickou kožní reakci.
H319 – Způsobuje vážné podráždění očí.
H412 – Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
P261 – Zamezte vdechování prachu/dýmu/plynu/mlhy/par/aerosolů.
P273 – Zabraňte uvolnění do životního prostředí.
P280 – Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.
P301 + P310 – PŘI POŽITÍ: Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře.
P331 – NEVYVOLÁVEJTE zvracení.
P333 + P313 – Při podráždění kůže nebo vyrážce: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.
P337 + P313 – Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.
P362 – Kontaminovaný oděv svlékněte a před opětovným použitím ho vyperte.
P501 – Odstraňte obsah/obal v souladu s místními předpisy.

List

Objem10ml
Typ vůněPřírodní silice | Esenciální olej
Použití do svíčekAno

Ke stažení