Silice | Esenciální oleje

Pomerančová silice 10ml Větší náhled

Pomerančová silice 10ml

0609

Pomerančová silice, 100% přírodní, 10ml
pro kosmetické účely

Nepoužívat v koncentrované formě!

Více detailů

Skladem

29 Kč s DPH

Více informací

INCI
CITRUS AURANTIUM DULCIS OIL

CAS
8028-48-6

Charakteristika
Koncentrovaný přírodní esenciální olej pro výrobu kosmetiky a svíček.
Silice se získává lisováním čerstvé kůry zralých plodů pomerančovníku, Citrus aurantium var. Dulcis, Rutaceae, citronovník čínský - pomerančovník, rutovitý.
Vůně: charakteristická pomerančová – svěží, intenzivní, sladká, citrusová

Vzhled (při 20 °C): čirá kapalina
Barva: žlutá až sytě oranžová
Hustota (při 20 °C): 0,8420 - 0,8480 g/cm3
Bod vzplanutí: 52 °C

Účinky v kosmetice
  • Má vysoký obsah AHA kyselin, které mají blahodárný vliv na pokožku – mají anti-aging vlastnosti, působí jako peeling, odstraňují odumřelé buňky pokožky, pokožku zjemňují, vyhlazují, odstraňují pigmentové skvrny a sjednocují tón pleti. AHA kyseliny podporují tvorbu kolagenu a zároveň pleť čistí a hydratují. Mají antioxidační vlastnosti, bojují proti volným radikálům.
  • Zvyšuje elasticitu pokožky, eliminuje výskyt celulitidy.
  • Reguluje tvorbu kožního mazu, má antibakteriální a protizánětlivé vlastnosti. Je vhodná pro suchou i smíšenou pleť a také pro pleť se sklonem k akné.
  • Redukuje produkci mazu ve vlasové pokožce, pomáhá udržet vlasy zdravé a lesklé.
  • Pomáhá při péči o ústní hygienu.
  • Je oblíbenou složkou parfémů a toaletních vod.
  • Pro svoji příjemnou vůni, antidepresivní a relaxační účinky se často využívá v aromaterapii. Pomáhá se vyrovnat se smutkem, zmírnit napětí, úzkost a stres a navodit duševní pohodu.
  • Má mírné afrodiziakální vlastnosti.
  • Pozor! Neaplikujte na pokožku před vystavením slunečnímu záření.

Použití v kosmetických produktech
do kosmetiky, mýdel, pro výrobu vonných parfémových kompozic, deodorantů, taktéž vhodná pro výrobu svíček a do aromalamp

Nepoužívat v koncentrované formě!
Alergeny: d-Limonen, Linalool, Citral, Geraniol

Balení
v plastové lahvičce s kapacím uzávěrem

Upozornění
Upozorňujeme, že se jedná o přírodní produkt, tj. mohou existovat rozdíly v barvě a vůni v závislosti od konkrétní šarže.

Produktovou specifikaci a bezpečnostní list si můžete stáhnout v záložce „Ke stažení“.

OZNAČENÍ PODLE NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 1272/2008
 
Varování
Nebezpečné látky: d-Limonen, Linalool, Citral, Geraniol

H226 - Hořlavá kapalina a páry.
H315 - Dráždí kůži.
H317 - Může vyvolat alergickou kožní reakci.
H410 - Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
P210 - Chraňte před teplem/jiskrami/otevřeným plamenem/horkými povrchy. – Zákaz kouření.
P273 - Zabraňte uvolnění do životního prostředí.
P280 - Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.
P303+P361+P353 - PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy): Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. Opláchněte kůži vodou/osprchujte.
P370+P378 - V případě požáru: K uhašení použijte práškový hasící přístroj.
P403+P235 - Skladujte na dobře větraném místě. Uchovávejte v chladu.
P501 - Odstraňte obsah/obal podle místních předpisů.

List

Objem10ml
Typ vůněPřírodní silice | Esenciální olej
Použití do svíčekAno

Ke stažení