Prohlédnuté produkty

Mýdlová hmota s aloe vera 0,5kg Větší náhled

Mýdlová hmota s aloe vera 0,5kg

010-1202

Kvalitní poloprůhledná mýdlová hmota CRYSTAL ALOE VERA vyrobena z přírodních ingrediencí s přídavkem přírodní aloe vera, neobsahuje parabeny, sulfáty a fenoxyethanol. Slouží k domácí výrobě mýdla. Hmotu stačí rozehřát, přidat barvu, vůni, nalít do formy, nechat ztuhnout a mýdlo je hotové. 

INCI: viz specifikace v záložce „Ke stažení“ 

Surovina pro výrobu kosmetiky. 
Více informací v detailu produktu. 

Více detailů

Skladem

93 Kč s DPH

Více informací

INCI

Uvedené ve specifikaci, kterou si můžete stáhnout v záložce „Ke stažení“.

Charakteristika

  • Mýdlová hmota má rostlinný základ.

  • Vyrobená s použitím přírodního výtažku z listu aloe vera. 

  • Neobsahuje žádné parabeny, sulfáty ani Phenoxyethanol.

  • Slouží k domácí výrobě vysoce kvalitních průhledných mýdel různých tvarů. 

  • Je možné ji zabarvit pomocí barev, navonět parfémy nebo silicemi.

Vzhled: při 25°C pevná látka
Barva: bílá až jemně žlutá - částečně transparentní
Vůně: neutrální – umožní vyniknout přidanému parfému anebo silici
Pěnivost: dobrá
Stabilita: vysoce stabilní, i v případě, že se uchovává delší dobu při vysoké teplotě
Rozpustnost: ve vodě částečně rozpustná

Účinky v kosmetice

  • Jemně čistí a zklidňuje pokožku.

  • Aloe vera má výrazné hydratační, regenerační a uklidňující účinky na pokožku.

  • Vysoký obsah glycerínu zabezpečuje vynikající hydrataci a zachovává na pokožce příjemný pocit.

  • Je vhodná pro všechny typy pokožky, je také vhodná i pro mimořádně suchou, poškozenou, citlivou a podrážděnou pokožku.

Využití v kosmetických produktech

Tuhá mýdla

Země původu

Velká Británie

Balení

Nakrájená na kousky různých velikostí v plastovém sáčku.

Upozornění

Upozorňujeme, že mohou existovat mírné rozdíly v barvě v závislosti na konkrétní šarži.

Produktovou specifikaci a bezpečnostní list si můžete stáhnout v záložce „Ke stažení“.

Návody na výrobu mýdla

Najdete na našem blogu.

OZNAČENÍ PODLE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 1272/2008

Nebezpečí

Nebezpečné složky: Sodium laurate

H315 - Dráždí kůži.

H318 - Způsobuje vážné poškození očí.

P280 - Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.

P305+P351+P338+P310 -  PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře.

P501 - Odstraňte obsah/obal ve smyslu platných předpisů.

List

Hmotnost0,5kg

Ke stažení