Prohlédnuté produkty

  • Výhodné balení
Mýdlová hmota TŘI DRUHY MÁSLA 11,5kg Větší náhled

Mýdlová hmota TŘI DRUHY MÁSLA 11,5kg

010-0950

Kvalitní neprůhledná mýdlová hmota CRYSTAL TRIPPLE BUTTER má rostlinný základ a je vyrobena s přídavkem přírodního bambuckého, kakaového a mangového másla, neobsahuje parabeny ani sulfáty. Slouží k domácí výrobě mýdla. Hmotu stačí roztát, přidat barvu, vůni, nalít do formy, nechat ztuhnout a mýdlo je hotové. 

INCI: viz specifikace v záložce "Ke stažení" 

Surovina pro výrobu kosmetiky. 
Více informací v detailu produktu. 

Více detailů

Skladem

1 849 Kč s DPH

Více informací

INCI

Uvedené ve specifikaci, kterou si můžete stáhnout v záložce „Ke stažení".

Charakteristika

  • Mýdlová hmota obsahuje jedinečnou směs přírodních másel bohatou na vitamíny E, D a provitamin A.

  • Pokožku nejen čistí, ale i vyživuje, zjemňuje a pomáhá obnovit její přirozené zdraví.

  • Obsažené másla spolu s vysokým obsahem glycerinu zajišťují důkladnou hydrataci a zachovávají na pokožce fantastický příjemný pocit.

Vzhled: při 25°C neprůhledná pevná látka
Barva: téměř bílá
Vůně: charakteristická
Pěnivost: dobrá
Rozpustnost: ve vodě rozpustná
pH: cca 10 (při 20°C)

Použití v kosmetických produktech

Tuhá mýdla

Země původu

Velká Británie

Balení

Vcelku (velká kostka) v kartonové krabici.

Upozornění

Upozorňujeme, že mohou existovat mírné rozdíly v barvě v závislosti na konkrétní šarži.

Produktovou specifikaci a bezpečnostní list si můžete stáhnout v záložce "Ke stažení".

Návody na výrobu mýdla

Najdete na našem blogu.

OZNAČENÍ PODLE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 1272/2008

Nebezpečí

Nebezpečné složky: Sodium laurate, Stearan sodný

H315 - Dráždí kůži.

H318 - Způsobuje vážné podráždění očí.

P280 - Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.

P305+P351+P338+P310 -  PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře.

P501 - Zneškodněte obsah/obal jako nebezpečný odpad.

List

Hmotnost11,5kg

Ke stažení