Prohlédnuté produkty

Mýdlová hmota s ovesnými vločkami a bambuckým máslem 0,5kg Větší náhled

Mýdlová hmota s ovesnými vločkami a bambuckým máslem 0,5kg

010-0851

Kvalitní neprůhledná mýdlová hmota CRYSTAL OS má rostlinný základ a je vyrobena s přídavkem ovesných vloček a bambuckého másla. Neobsahuje parabeny. Slouží k domácí výrobě mýdla. Hmotu stačí roztát, přidat barvu, vůni, nalít do formy, nechat ztuhnout a mýdlo je hotové. 

INCI: viz specifikace v záložce "Ke stažení" 

Surovina pro výrobu kosmetiky. 
Více informací v detailu produktu. 

Více detailů

Skladem

102 Kč s DPH

Více informací

INCI

Uvedené ve specifikaci, kterou si můžete stáhnout v záložce "Ke stažení". 

Charakteristika

 • Mýdlová hmota má rostlinný základ.

 • Neobsahuje parabeny.

 • Kombinuje přirozené exfoliační vlastnosti ovesných vloček s vyživujícími vlastnostmi bambuckého másla.

 • Přidané drcené ovesné vločky pomáhají odstranit odumřelé kožní buňky a vyhladit pokožku.

 • Vysoký obsah vitamínu E, D a provitamínu A pozitivně ovlivňuje pokožku.

 • Působí protizánětlivě.

 • Pomáhá zmírnit akné, ekzémy, rosaceu a vyrážky.

 • Vysoký obsah glycerínu zajišťuje vynikající hydrataci a zachovává na pokožce příjemný pocit.

 • Slouží k domácí výrobě neprůhledných mýdel různých tvarů se suspendovanými drcenými ovesnými vločkami.

 • Je možné obarvit ji pomocí barev, navonět parfémy nebo silicemi.

 • Má vysokou pěnivost.

Vzhled: při 25°C pevná látka
Barva: téměř bílá až světle žlutá, s viditelným rovnoměrným rozdělením ovesných vloček, neprůhledná
Vůně: mírná, charakteristická - umožní vyniknout přidanému parfému nebo silici
Pěnivost: dobrá
Stabilita: vysoce stabilní i v případě, že se uchovává delší dobu při vysoké teplotě
Rozpustnost: ve vodě částečně rozpustná
pH: cca 10,5

Využití v kosmetických produktech

Tuhá mýdla

Země původu

Velká Británie

Balení

Nakrájená na kousky různých velikostí v plastovém sáčku.

Upozornění

Upozorňujeme, že mohou existovat mírné rozdíly v barvě v závislosti na konkrétní šarži.

Produktovou specifikaci a bezpečnostní list si můžete stáhnout v záložce "Ke stažení".

Návody na výrobu mýdla

Najdete na našem blogu.

OZNAČENÍ PODLE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 1272/2008

Nebezpečí

Nebezpečné složky: Lauro sodný, Alkoholy, C12-14, ethoxylované, sírany, sodné soli

H315 - Dráždí kůži.

H318 - Způsobuje vážné podráždění očí.

P280 - Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.

P305+P351+P338+P310 -  PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře.

P501 - Odstraňte obsah/obal podle platných předpisů.

 
 
 
 

List

Hmotnost0,5kg

Ke stažení