Mýdlové hmoty

Prohlédnuté produkty

Mýdlová hmota s bambuckým máslem 0,5kg Větší náhled

Mýdlová hmota s bambuckým máslem 0,5kg

0631

Kvalitní neprůhledná mýdlová hmota CRYSTAL Shea vyrobena z přírodních ingrediencí s přídavkem bambuckého másla, neobsahuje syntetické surfaktanty a MPG. Slouží k domácí výrobě mýdla. Hmotu stačí rozehřát, přidat barvu, vůni, nalít do formy, nechat ztuhnout a mýdlo je hotové.

INCI: viz specifikace v záložce „Ke stažení“

Surovina pro výrobu kosmetiky
Více informací v detailu produktu.

Více detailů

Skladem

76 Kč s DPH

Více informací

INCI

uvedené ve specifikaci, kterou si můžete stáhnout v záložce „Ke stažení“.

Charakteristika

  • Mýdlová hmota má rostlinný základ.
  • Neobsahuje syntetické povrchově aktivní látky ani monopropylenglykol.
  • Obsahuje bambucké máslo známé pro své zklidňující a zjemňující vlastnosti a mnohé další benefity, které přináší.
  • Slouží k domácí výrobě neprůhledných mýdel mýdel různých tvarů.
  • Je možné ji zabarvit pomocí barev, navonět parfémy anebo silicemi.

Vzhled: při 25°C pevná látka
Barva: krémově bílá
Vůně: neutrální – umožní vyniknout přidanému parfému anebo silici
Pěnivost: dobrá
Rozpustnost: ve vodě částečně rozpustná
pH: cca 10,5 (20°C)

Účinky v kosmetice

  • Bambucké máslo je čím dál populárnější složka kosmetických produktů díky jeho vynikajícím účinkům na pokožku. Je známé i svými zklidňujícími a změkčujícími vlastnostmi.
  • Vysoký obsah glycerínu zabezpečuje vynikající hydrataci a zachovává na pokožce příjemný pocit.

Využití v kosmetických produktech

tuhá mýdla

Země původu

Velká Británie

Balení

nakrájená na kousky různých velikostí v plastovém sáčku

Upozornění

Upozorňujeme, že mohou existovat mírné rozdíly v barvě v závislosti na konkrétní šarži.

Produktovou specifikaci a bezpečnostní list si můžete stáhnout v záložce „Ke stažení“.

Návody na výrobu mýdla

najdete na našem blogu

OZNAČENÍ PODLE NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 1272/2008

Nebezpečí

Nebezpečné složky: Sodium laurate

H318 - Způsobuje vážné podráždění očí.
P280 - Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.
P305+P351+P338 -  PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
P501 - Odstraňte obsah/obal podle platných předpisů.

List

Hmotnost0,5kg

Ke stažení