Prohlédnuté produkty

Mýdlová hmota s bambuckým máslem 0,5kg Větší náhled

Mýdlová hmota s bambuckým máslem 0,5kg

010-0631

Kvalitní neprůhledná mýdlová hmota CRYSTAL Shea vyrobena z přírodních ingrediencí s přídavkem bambuckého másla, neobsahuje syntetické surfaktanty a MPG. Slouží k domácí výrobě mýdla. Hmotu stačí rozehřát, přidat barvu, vůni, nalít do formy, nechat ztuhnout a mýdlo je hotové. 

INCI: viz specifikace v záložce „Ke stažení“ 

Surovina pro výrobu kosmetiky. 
Více informací v detailu produktu. 

Více detailů

Dočasně vyprodáno

99 Kč s DPH

Více informací

INCI

Uvedené ve specifikaci, kterou si můžete stáhnout v záložce „Ke stažení“.

Charakteristika

  • Mýdlová hmota má rostlinný základ.

  • Neobsahuje syntetické povrchově aktivní látky ani monopropylenglykol.

  • Obsahuje bambucké máslo známé pro své zklidňující a zjemňující vlastnosti a mnohé další benefity, které přináší.

  • Slouží k domácí výrobě neprůhledných mýdel mýdel různých tvarů.

  • Je možné ji zabarvit pomocí barev, navonět parfémy anebo silicemi.

Vzhled: při 25°C pevná látka

Barva: krémově bílá

Vůně: neutrální – umožní vyniknout přidanému parfému anebo silici

Pěnivost: dobrá

Rozpustnost: ve vodě částečně rozpustná

pH: cca 10,5 (20°C)

Účinky v kosmetice

  • Bambucké máslo je čím dál populárnější složka kosmetických produktů díky jeho vynikajícím účinkům na pokožku. Je známé i svými zklidňujícími a změkčujícími vlastnostmi.

  • Vysoký obsah glycerínu zabezpečuje vynikající hydrataci a zachovává na pokožce příjemný pocit.

Využití v kosmetických produktech

Tuhá mýdla

Země původu

Velká Británie

Balení

Nakrájená na kousky různých velikostí v plastovém sáčku.

Upozornění

Upozorňujeme, že mohou existovat mírné rozdíly v barvě v závislosti na konkrétní šarži.

Produktovou specifikaci a bezpečnostní list si můžete stáhnout v záložce „Ke stažení“.

Návody na výrobu mýdla

Najdete na našem blogu.

OZNAČENÍ PODLE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 1272/2008

Nebezpečí

Nebezpečné složky: Sodium laurate

H318 - Způsobuje vážné podráždění očí.

P280 - Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.

P305+P351+P338 -  PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.

P501 - Odstraňte obsah/obal podle platných předpisů.

List

Hmotnost0,5kg

Ke stažení