Kosmetické suroviny

Prohlédnuté produkty

Sodium cocoyl isethionate (SCI) práškový 100g Větší náhled

Sodium cocoyl isethionate (SCI) práškový 100g

1499

SCI je povrchově aktivní látka (tenzid, surfaktant) získaná z mastných kyselin kokosového oleje. Je čistě rostlinného původu. Vytváří bohatou pěnu a účinně ale jemně čistí pleť, tělovou pokožku i vlasy. Může se používat samostatně nebo v kombinaci s jinými povrchově aktivními látkami. 

INCI: Sodium cocoyl isethionate 
surovina pro výrobu kosmetiky 
Více informací v detailu produktu.

Více detailů

Skladem

59 Kč s DPH

Více informací

INCI
Sodium cocoyl isethionate


CAS
61789-32-0

Charakteristika:
Sodium Cocoyl isethionate (SCI) patří mezi mycí tenzidy, nazývané také surfaktanty nebo povrchově aktivní látky. Je čistě rostlinného původu, bez obsahu GMO, sulfátů a parabenů. Získává se z mastných kyselin kokosového oleje. Může být používán samostatně nebo v kombinaci s jinými povrchově aktivními látkami. Vytváří bohatou pěnu a zlepšuje čistící vlastnosti kosmetických a čisticích produktů. Šetří životní prostředí, je biologicky odbouratelný.

Vzhled: prášek
Barva: bílá
Vůně: lehká charakteristická aroma
Hustota: 1 110 kg / m3 (při 20 °C)
Relativní hustota: 1,11 (při 20 °C)
Rozpustnost: ve vodě částečně rozpustný
pH: 4,5 - 6 (při 10 % vodném roztoku)
Bod tání: > 200 °C

Účinky v kosmetice:

  • povrchově aktivní látka - tenzid (surfaktant)
  • účinně a jemně čistí pleť, tělovou pokožku i vlasy
  • má výborné pěnivé vlastnosti, snižuje povrchové napětí vody a zvyšuje čistící účinky přípravků
  • ve vlasových přípravcích působí antistaticky (zabraňuje elektrizování vlasů) a kondicionačně (usnadňuje rozčesávání vlasů)
  • pokožku hydratuje a zvláčňuje
  • je vhodný i na citlivou a na jemnou dětskou pokožku, při dodržení nízkých koncentrací je jen velmi malé riziko podráždění kůže
  • je odolný i vůči tvrdé vodě - nezanechává mýdlové usazeniny

Použití v kosmetických produktech:
vlasová kosmetika, čistící pleťová kosmetika, sprchové šampony, mýdla, pěny do koupele, přípravky na holení, dětská kosmetika, zubní pasty atd.

Doporučené dávkování:
3 - 20 %
přidáva se za míchání do vodné fáze při 35 až 45 °C

Země původu:
Německo

Balení:
v plastovém sáčku

Upozornění:
Produktovou specifikaci a bezpečnostní list si můžete stáhnout v záložce "Ke stažení".


OZNAČENÍ PODLE NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 1272/2008


Varování

Nebezpečné složky: (Kokosové kyseliny) -2-sulfoethylester, sodná sůl

H319 Způsobuje vážné podráždění očí.
H412 Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
P264 Po manipulaci důkladně omyjte kůži.
P273 Zabraňte uvolnění do životního prostředí.
P280 Používejte ochranné brýle/ obličejovýnštít.
P305 + P351 + P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování
P337 + P313 Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ ošetření.
P501 Odstraňte obsah/ obal v zařízení schváleném pro likvidaci odpadů.

List

Hmotnost100g

Ke stažení