Prohlédnuté produkty

Šampon BIO - základ pro výrobu 200ml Větší náhled

Šampon BIO - základ pro výrobu 1l

080-1507

Vysoce kvalitní rostlinná báze k domácí výrobě šamponů. Obsahuje 74,47% BIO složek. Stačí přidat esenciální oleje, vůně, barvy, nebo jiné kosmetické přísady. 

INCI: viz Produktová specifikace v záložce „Ke stažení". 

Surovina pro výrobu kosmetiky. 
Více informací v detailu produktu. 

Více detailů

Skladem

214 Kč s DPH

Více informací

INCI

Viz Produktová specifikace v záložce „Ke stažení".

Charakteristika

  • Báze rostlinného původu certifikovaná Soil Association. Obsahuje 74,47% BIO složek.

  • Bez obsahu síranů, SLS, SLES a parabenů.

  • Obsahuje mírné povrchově aktivní látky pro dosažení krémové pěny.

  • Pro výrobu vlastního šamponu stačí přidat esenciální olej nebo vůni.

  • Je předem zahuštěný, proto ho není třeba dále zahušťovat.

Vzhled: čirá viskózní kapalina (může obsahovat vzduchové bubliny)

Barva: bezbarvá až světle žlutá

Vůně: charakteristická

Rozpustnost: ve vodě rozpustný

Bod vzplání: > 93°C

Bod varu: cca 100°C

pH: 4,5–5,5 

Viskozita (25°C): 3,000–8,000cps

Účinky v kosmetice

Je obohacen o aloe vera, které má vynikající hydratační účinky. Přidáním vhodných aktivních kosmetických přísad s požadovanými účinky může být přizpůsobený pro různé typy vlasů.

Použití v kosmetických produktech

Vlasové šampony.

Postup výroby

  1. Do vhodné nádoby si připravte požadované množství základu.

  2. Přidejte esenciální olej nebo vůni příp. i barvu a další kosmetické přísady podle vlastní receptury, max. do 2% celkového objemu. Míchejte ručně za studena po dobu 5-15 minut, dokud není směs homogenní a hladká.

  3. Vyrobený šampon naplňte do vybraných obalů.

Země původu

Velká Británie

Balení

V plastové láhvi se šroubovacím uzávěrem.

Upozornění

Produktovou specifikaci a bezpečnostní list si můžete stáhnout v záložce "Ke stažení".

Související recepty na našem blogu

Hydratačný bio šampón s Fucocertom

Bio šampón s arganovým olejom

OZNAČENÍ PODLE NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 1272/2008

Varování

Nebezpečné složky: Decyl D-glucoside, (Carboxylatomethyl)dodecyldimethylammonium

H319 - Způsobuje vážné podráždění očí.

P264 - Po manipulaci se pečlivě umyjte.

P305 + P351 + P338 - PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.

P332 + P313 - Při podráždění kůže: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.

P337 + P313 - Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.

List

Objem1L

Ke stažení