Prohlédnuté produkty

Šlehané koupelové máslo - základ pro výrobu 250g

080-1143

Jedinečná kosmetická báze určená pro domácí výrobu šlehaných koupelových produktů. Pro výrobu vlastního produktu stačí přidat esenciální olej nebo vůni, barvu, případně jiné kosmetické přísady a vyšlehat ručním mixérem do požadovaného objemu. 

INCI: viz Produktová specifikace v záložce „Ke stažení". 

Surovina pro výrobu kosmetiky. 
Více informací v detailu produktu. 

Více detailů

Skladem

99 Kč s DPH

Více informací

INCI

Viz Produktová specifikace v záložce „Ke stažení“

Charakteristika

Vzhled (při 20°C): pevná neprůhledná látka

Barva: téměř bílá

Rozpustnost: ve vodě částečně rozpustné

pH: 5,5–7,0

 • Slouží jako základ k domácí výrobě různých šlehaných přípravků do koupele.

 • Stačí přidat esenciální olej nebo vůnibarvu (max. do 2-3% objemu), příp. rostlinný olej nebo další kosmetické přísady podle vlastní receptury.

 • Pro přípravu peelingových přípravků na tvář a tělo je možné přidat krystalový cukr, hrubozrnnou koupelovou sůl  nebo různé druhy peelingů z naší nabídky. Cukr nebo sůl je možné přidat v poměru 1 : 1, tj. 100g cukru nebo soli na 100g koupelového másla.

 • Bez obsahu parabenů a MPG (monopropylenglykol).

 • Vytváří bohatou krémovou pěnu.

Účinky v kosmetice

 • Má jemné složení, které nedráždí pokožku.

 • Pokožku čistí a díky vysokému obsahu glycerínu i krásně hydratuje.

 • Je vhodné na tvář i tělo.

Použití v kosmetických produktech

Šlehané koupelové mýdla, másla, přípravky na sprchování, krémy na holení, čistící pěna na tvář, pleťové a tělové čistící peelingy atd.

Postup výroby

 1. Do nádoby vhodné ke šlehání nakrájejte na malé kousky požadované množství základu.

 2. Přidejte esenciální olej nebo vůni, příp. i barvu a kosmetické přísady podle vlastní receptury (např. cukr, sůl, kosmetický jíl, sušené bylinky apod.) a začněte pomalu míchat elektrickým šlehačem. Rychlost míchání postupně zvyšujte a pokračujte dalších 20-30 minut, dokud nejsou všechny přidané složky rovnoměrně rozptýlené do celé směsi, a dokud nedosáhnete požadovanou konzistenci.

 3. Vyrobené máslo naplňte do obalů se širokým hrdlem - optimálně do dóz.

Balení

V plastovém kelímku s pojistkou.

Upozornění

Produktovou specifikaci a bezpečnostní list si můžete stáhnout v záložce "Ke stažení".

Související recepty na našem blogu

Dúhové kúpeľové maslo

Šľahané kúpeľové peelingové maslo so soľou z Mŕtveho mora

Kúpeľové kávové šľahané maslo 

Označení podle Evropského parlamentu a rady (ES) č. 1272/2008

Nebezpečí

Nebezpečné složky: Dodekanová kyselina, 2-sulfoethyl ester, sodná sůl (1:1); Butandiová kyselina, sulfo-, 4-C12-14-alkyl estery, disodné soli

H318 - Způsobuje vážné poškození očí.

P280 - Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.

P305+P351+P338+P310 -  PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře.

P501 - Odstraňte obsah/obal ve smyslu platných předpisů.

List

Hmotnost250g

Ke stažení