Prohlédnuté produkty

Kopřiva - parfémová kompozice 10ml Větší náhled

Kopřiva - parfémová kompozice 10ml

090-031_10

Parfémová kompozice – koncentrovaná směs přírodních a syntetických vonných olejů. 
Surovina pro výrobu kosmetiky a svíček. 

Vůně: bylinná, kopřivová, jitrocelová 
INCI: parfum 
UFI: 5MC7-T9V2-N00M-PE94 

Nepoužívat v koncentrované formě! Nutné ředit! 
Více informací v detailu produktu. 

Více detailů

Skladem

35 Kč s DPH

Více informací

INCI

parfum

UFI

5MC7-T9V2-N00M-PE94

Charakteristika

Koncentrovaná směs přírodních a syntetických vonných látek.

Vůně: bylinná, kopřivová, jitrocelová

Použití v produktech

Tuhá i tekutá mýdla, šampony, sprchové gely, koupelové soli, krémy, voskové a gelové svíčky. Nepoužívat do opalovací kosmetiky.

Doporučené dávkování

Kosmetika: 0,1–0,2%

Svíčky: max. 4%

Země původu

EU

Balení

Ve skleněné lahvičce s kapacím uzávěrem.

Upozornění

Dávkování je doporučené výrobcem. Dávkování konkrétní parfémové kompozice musí být odzkoušeno výrobcem finálního výrobku.

Bezpečnostní list a seznam alergenů si můžete stáhnout v záložce "Ke stažení".

Nepoužívat v koncentrované formě! 

Nutné ředit! Manipulovat a skladovat mimo dosah dětí!

OZNAČENÍ PODLE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 1272/2008

Varování

Nebezpečné látky: Hexyl Cinnamic Aldehyd, Benzylsalicylat, Linalylacetate, Citronellol, Linalool, d-Limonene, Amyl Cinnamic Aldehyde Alpha, Coumarin, Geraniol, Allylcyclohexylpropionate, Aldehyd C 12 MNA, Citronellyl formate, Hexyl salicylate, Citral, 2,4-Dimethylcyclohex-3-ene-1-carbaldehyde, Eugenol, Geranyl acetate, 2-Methyl-3-(4-isopropylphenyl)propanal, ESTRAGOLE

Alergeny: Hexyl Cinnamal, Benzyl Salicylate, Linalool, Linalool, Limonene, Geraniol, Eugenol, Amyl Cinnamal, Coumarin, Citral, alpha-Isomethyl Ionone, Benzyl Alcohol, Benzyl Benzoate, Amylcinnamyl Alcohol

H315 – Dráždí kůži.

H317 – Může vyvolat alergickou kožní reakci.

H319 - Způsobuje vážné podráždění očí.

H400 - Vysoce toxický pro vodní organismy.

H411 – Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

P102 - Uchovávejte mimo dosah dětí.

P273 – Zabraňte uvolnění do životního prostředí.

P280 - Používejte ochranné rukavice.

P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky,
jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.

P333+P313 - Při podráždění kůže nebo vyrážce: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.

P337+P313 - Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.

P501 – Odstraňte obsah/obal podle platných předpisů.

List

Objem10ml
Typ vůněParfémová kompozice
Použití do svíčekAno

Ke stažení