Prohlédnuté produkty

Zdivočelý grep - parfémová kompozice 30ml Větší náhled

Zdivočelý grep - parfémová kompozice 30ml

090-0607

Parfémová kompozice – koncentrovaná směs přírodních a syntetických vonných olejů. 
Surovina pro výrobu kosmetiky a svíček. 

Vůně: citrusová, ovocná, grepová 
INCI: parfum 
UFI: YQYE-Y9TF-C00V-YYE8 

Nepoužívat v koncentrované formě! Nutné ředit! 
Více informací v detailu produktu. 

Více detailů

Skladem

87 Kč s DPH

Více informací

INCI

parfum

UFI

YQYE-Y9TF-C00V-YYE8

Charakteristika

Koncentrovaná směs přírodních a syntetických vonných látek.

Vůně: citrusová, ovocná, grepová

Použití v produktech

Tuhá i tekutá mýdla, šampony, sprchové gely, koupelové soli, krémy, voskové a gelové svíčky. Nepoužívat do opalovací kosmetiky.

Doporučené dávkování

Kosmetika: 0,1–0,2%

Svíčky: max. 4%

Země původu

EU

Balení

Ve skleněné lahvičce s kapacím uzávěrem.

Upozornění

Dávkování je doporučené výrobcem. Dávkování konkrétní parfémové kompozice musí být odzkoušeno výrobcem finálního výrobku.

Bezpečnostní list a seznam alergenů si můžete stáhnout v záložce "Ke stažení".

Nepoužívat v koncentrované formě! 

Nutné ředit! Manipulovat a skladovat mimo dosah dětí!

OZNAČENÍ PODLE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 1272/2008

Varování

Nebezpečné látky: d-Limonene, Hexyl Cinnamic Aldehyd, 4-tert-Butylcyclohexyl acetate, Linalool, Linalylacetate, Citronellol, Citral, 2,4-Dimethylcyclohex-3-ene-1-carbaldehyde, Damascone Alpha, Beta-pinene

AlergenyLimonene, Hexyl Cinnamal, Linalool, Citral, Citronellol, Geraniol, Benzyl Alcohol , Farnesol

H226– Hořlavá kapalina a páry.

H315– Dráždí kůži.

H317– Může vyvolat alergickou kožní reakci.

H400 - Vysoce toxický pro vodní organismy.

H411 – Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

P102 - Uchovávejte mimo dosah dětí.

P210– Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření.

P273– Zabraňte uvolnění do životního prostředí.

P280– Používejte ochranné rukavice.

P333+P313 - Při podráždění kůže nebo vyrážce: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.

P501– Odstraňte obsah/obal podle platných předpisů.

List

Objem30ml
Typ vůněParfémová kompozice
Použití do svíčekAno

Ke stažení