Vůně a Silice | Esenciální oleje

Prohlédnuté produkty

Santalová silice 10 ml Větší náhled

Santal - parfémová kompozice 100ml

0607

Parfémová kompozice – koncentrovaná směs přírodních a syntetických vonných olejů. 
Surovina pro výrobu kosmetiky a svíček. 
Vůně: charakteristická dřevitá (orientální dřevo) 
INCI: parfum 
Nepoužívat v koncentrované formě! Nutné ředit! 
Více informací v detailu produktu. 

Více detailů

Dočasně vyprodáno

239 Kč s DPH

Více informací

INCI
parfum

Charakteristika
Směs přírodních a syntetických vonných látek pro výrobu kosmetiky a svíček.
Obsahuje aromatickou složku - silici Santalové dřevo CAS: 8006-87-9

Vůně: charakteristická dřevitá (orientální dřevo)

Použití v kosmetických produktech
pevné i tekuté mýdla, šampony, sprchové gely, koupelové soli, krémy, voskové a gelové svíčky

Doporučené dávkování
Vhodnost použití, stabilita a dávkování musí být odzkoušeno výrobcem finálního produktu.

Země původu
Francie

Balení
ve skleněné lahvičce s kapacím uzávěrem

Upozornění
Bezpečnostní list, produktovou specifikaci a seznam alergenů si můžete stáhnout v záložce "Ke stažení".

Nepoužívat v koncentrované formě! 
Nutné ředit! Manipulovat a skladovat mimo dosah dětí!

Související recepty na našem blogu
Avokádové telové maslo

OZNAČENÍ PODLE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 1272/2008
Varování
Nebezpečné látky: Acetylcedrene

H315 - Dráždí kůži.
H317 - Může vyvolat alergickou kožní reakci.
H319 - Způsobuje vážné podráždění očí.
H411 - Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
P261 - Zamezte vdechování mlhy/par/aerosolů.
P264 - Po manipulaci důkladně omyjte ruce a zasažené části těla.
P302+P352 - PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody a mýdla.
P372 - Nebezpečí výbuchu.
P373 - Požár NEHASTE, dostane-li se k výbušninám.
P501 - Odstraňte obsah/obal podle místních předpisů.

List

Objem100ml
Typ vůněParfémová kompozice

Ke stažení