Prohlédnuté produkty

  • Výhodné balení
Borůvka + ostružina 35ml Větší náhled

Borůvka + ostružina - parfémová kompozice 100ml

090-005_100

Parfémová kompozice – koncentrovaná směs přírodních a syntetických vonných olejů. 
Surovina pro výrobu kosmetiky a svíček. 

Vůně: borůvková, ostružinová 
INCI: parfum 
UFI: 85G2-099T-C00N-U7CA 

Nepoužívat v koncentrované formě! Nutné ředit! 
Více informací v detailu produktu. 

Více detailů

Skladem

245 Kč s DPH

Více informací

INCI

Parfum

UFI

85G2-099T-C00N-U7CA

Charakteristika

Koncentrovaná směs přírodních a syntetických vonných látek.

Vůně: borůvková, ostružinová

Použití v produktech

Tuhá i tekutá mýdla, šampony, sprchové gely, koupelové soli, krémy, voskové a gelové svíčky. Nepoužívat do opalovací kosmetiky.

Doporučené dávkování

Kosmetika: 0,1–0,2%

Svíčky: max. 4%

Země původu

EU

Balení

Ve skleněné lahvičce s kapacím uzávěrem.

Upozornění

Dávkování je doporučené výrobcem. Dávkování konkrétní parfémové kompozice musí být odzkoušeno výrobcem finálního výrobku.

Bezpečnostní list a seznam alergenů si můžete stáhnout v záložce "Ke stažení".

Nepoužívat v koncentrované formě! 

Nutné ředit! Manipulovat a skladovat mimo dosah dětí!

OZNAČENÍ PODLE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 1272/2008


Varování

Nebezpečné látky: d-Limonene, Linalool, Citronellol, Citral, Geraniol, ESTRAGOLE, ldehyd C 12 MNA, 2,4-Dimethylcyclohex-3-ene-1-carbaldehyde, Beta-pinene

Alergeny: Limonene, Linalool, Citronellol, Citral, Geraniol, Benzyl Alcohol, Benzyl Benzoate, alpha-Isomethyl Ionone, Benzyl Cinnamate, Cinnamyl Alcohol, Eugenol, Methyl 2-Octynoate

H315 - Dráždí kůži.

H317 - Může vyvolat alergickou kožní reakci.

H319 - Způsobuje vážné podráždění očí.

H341 - Podezření na genetické poškození.

H351 - Podezření na vyvolání rakoviny.

H411 - Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

P273 - Zabraňte uvolnění do životního prostředí.

P280 - Používejte ochranné rukavice.

P302 + P352 - PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody a mýdla.

P305+P351+P338 - PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.

P333+P313 - Při podráždění kůže nebo vyrážce: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.

P337+P313 - Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.

P501 - Odstraňte obsah/obal podle státních předpisů.

List

Objem100ml
Typ vůněParfémová kompozice
Použití do svíčekAno

Ke stažení