Prohlédnuté produkty

  • Výhodné balení
Černá višeň - antialergický 10ml Větší náhled

Černá višeň - antialergický - parfémová kompozice 100ml

090-009_100

Parfémová kompozice – koncentrovaná směs přírodních a syntetických vonných olejů. 
Surovina pro výrobu kosmetiky a svíček. 

Vůně: svěží ovocná, višňová 
INCI: parfum 
UFI: RQT5-D9QJ-R00F-KX44 

Nepoužívat v koncentrované formě! Nutné ředit! 
Více informací v detailu produktu. 

Více detailů

Skladem

245 Kč s DPH

Více informací

INCI

Parfum

UFI

RQT5-D9QJ-R00F-KX44 

Charakteristika

Koncentrovaná směs přírodních a syntetických vonných látek.

Vůně: svěží ovocná, višňová

Použití v produktech

Tuhá i tekutá mýdla, šampony, sprchové gely, koupelové soli, krémy, voskové a gelové svíčky. Nepoužívat do opalovací kosmetiky.

Doporučené dávkování

Kosmetika: 0,1-0,2%

Svíčky: max. 4%

Země původu

EU

Balení

Ve skleněné lahvičce s kapacím uzávěrem.

Upozornění

Dávkování je doporučené výrobcem. Dávkování konkrétní parfémové kompozice musí být odzkoušeno výrobcem finálního výrobku.

Bezpečnostní list a seznam alergenů si můžete stáhnout v záložce "Ke stažení".

Nepoužívat v koncentrované formě! 

Nutné ředit! Manipulovat a skladovat mimo dosah dětí!

OZNAČENÍ PODLE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 1272/2008


Varování

Nebezpečné látky: Benzaldehyd, Ethyl 3-methyl-3-phenylglycidate, Linalylacetate, d-Limonene, Caryophylene Beta

Alergeny: Limonene, Benzyl Alcohol, Isoeugenol, Linalool, Anise Alcohol, Citral, Citronellol, Eugenol

H302 - Zdraví škodlivý při požití.

H317 - Může vyvolat alergickou kožní reakci.

H412 - Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

P273 - Zabraňte uvolnění do životního prostředí.

P301 + P312 - PŘI POŽITÍ: Necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ
STŘEDISKO.

P333+P313 - Při podráždění kůže nebo vyrážce: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.

P501 - Odstraňte obsah/obal podle platných předpisů.

List

Objem100ml
Typ vůněParfémová kompozice
Použití do svíčekAno

Ke stažení