Prohlédnuté produkty

  • Výhodné balení
Arktický oceán 10ml Větší náhled

Arktický oceán - parfémová kompozice 100ml

090-002_100

Parfémová kompozice – koncentrovaná směs přírodních a syntetických vonných olejů. 
Surovina pro výrobu kosmetiky. 

Vůně: svěží citrusová, dřevitá, mořská 
INCI: parfum 
UFI: AG94-1937-9009-S5MN 

Nepoužívat v koncentrované formě! Nutné ředit! 
Více informací v detailu produktu. 

Více detailů

Skladem

245 Kč s DPH

Více informací

INCI

Parfum

UFI

AG94-1937-9009-S5MN

Charakteristika

Koncentrovaná směs přírodních a syntetických vonných látek.

Vůně: svěží citrusová, dřevitá, mořská

Použití v produktech

Tuhá i tekutá mýdla, šampony, sprchové gely, koupelové soli, krémy. Nepoužívat do opalovací kosmetiky.

Doporučené dávkování

Kosmetika: 0,1–0,2%

Země původu

EU

Balení

Ve skleněné lahvičce s kapacím uzávěrem.

Upozornění

Dávkování je doporučené výrobcem. Dávkování konkrétní parfémové kompozice musí být odzkoušeno výrobcem finálního výrobku.

Bezpečnostní list a seznam alergenů si můžete stáhnout v záložce "Ke stažení".

Nepoužívat v koncentrované formě! 

Nutné ředit! Manipulovat a skladovat mimo dosah dětí!

OZNAČENÍ PODLE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 1272/2008


Varování

Nebezpečné látky: 4-tert-Butylcyclohexyl acetate, d-Limonene, Citronellol, Beta-pinene, Hexyl Cinnamic Aldehyd, 2-Methyl-3-(4-isopropylphenyl)propanal, Linalool, Linalylacetate, Citral, 2,4-Dimethylcyclohex-3-ene-1-carbaldehyde, Geranyl acetate

Alergeny: Limonene, Citronellol, Linalool, Hexyl Cinnamal, Citral, alpha-Isomethyl Ionone, Geraniol, Benzyl Alcohol

H315 - Dráždí kůži.

H317 - Může vyvolat alergickou kožní reakci.

H319 - Způsobuje vážné podráždění očí.

H411 - Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky

P264 - Po manipulaci důkladně omyjte ruce a zasažené části těla.

P280 - Používejte ochranné rukavice.

P333+P313 - Při podráždění kůže nebo vyrážce: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.

P337+P313 - Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.

P362+P364 - Kontaminovaný oděv svlékněte a před opětovným použitím vyperte.

P391 - Uniklý produkt seberte.

List

Objem100ml
Typ vůněParfémová kompozice

Ke stažení