Vůně a Silice | Esenciální oleje

Vanilkové mléko 10ml Větší náhled

Vanilka - parfémová kompozice 30ml

0607

Parfémová kompozice – koncentrovaná směs přírodních a syntetických vonných olejů. 
Surovina pro výrobu kosmetiky. 
Vůně: sladká, vanilková 
INCI: parfum 
Nepoužívat v koncentrované formě! Nutné ředit! 
Více informací v detailu produktu. 

Více detailů

Skladem

82 Kč s DPH

Více informací

INCI
parfum

Charakteristika
Koncentrovaná směs přírodních a syntetických vonných látek.

Vůně: sladká, vanilková

Použití v produktech
pevné i tekuté mýdla, šampony, sprchové gely, koupelové soli, krémy

Doporučené dávkování
kosmetika: 0,1-0,2 %

Upozornění: Toto je dávkování doporučené výrobcem, dávkování konkrétní parfémové kompozice musí být odzkoušeno výrobcem finálního výrobku.

Země původu
EU

Balení
ve skleněné lahvičce s kapacím uzávěrem

Upozornění
Bezpečnostní list a seznam alergenů si můžete stáhnout v záložce "Ke stažení".

Nepoužívat v koncentrované formě! 
Nutné ředit! Manipulovat a skladovat mimo dosah dětí!

OZNAČENÍ PODLE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 1272/2008


Varování

H317 - Může vyvolat alergickou kožní reakci.
H373 - Může způsobit poškození orgánů při prodloužené nebo opakované expozici ostatní cesty expozice nejsou nebezpečné
H412 - Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky
P273 - Zabraňte uvolnění do životního prostředí.
P301 + P312 - PŘI POŽITÍ: Necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ
STŘEDISKO nebo lékaře.
P333+P313 - Při podráždění kůže nebo vyrážce: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.
P501 - Odstraňte obsah/obal podle místních předpisů.

List

Objem30ml
Typ vůněParfémová kompozice

Ke stažení