Prohlédnuté produkty

Lípa - antialergický - parfémová kompozice 35ml Větší náhled

Lípa - antialergický - parfémová kompozice 30ml

090-034_30

Parfémová kompozice – koncentrovaná směs přírodních a syntetických vonných olejů. 
Surovina pro výrobu kosmetiky a svíček. 

Vůně: svěží, ovocná, lípová, medová 
INCI: parfum 
UFI: PPFE-A9R7-300C-94F6 

Nepoužívat v koncentrované formě! Nutné ředit! 
Více informací v detailu produktu. 

Více detailů

Skladem

87 Kč s DPH

Více informací

INCI

parfum

UFI

PPFE-A9R7-300C-94F6

Charakteristika

Koncentrovaná směs přírodních a syntetických vonných látek.

Vůně: svěží, ovocná, lípová, medová

Použití v produktech

Tuhá i tekutá mýdla, šampony, sprchové gely, koupelové soli, krémy, voskové a gelové svíčky. Nepoužívat do opalovací kosmetiky.

Doporučené dávkování

Kosmetika: 0,1–0,2%

Svíčky: max. 4%

Země původu

EU

Balení

Ve skleněné lahvičce s kapacím uzávěrem.

Upozornění

Dávkování je doporučené výrobcem. Dávkování konkrétní parfémové kompozice musí být odzkoušeno výrobcem finálního výrobku.

Bezpečnostní list a seznam alergenů si můžete stáhnout v záložce "Ke stažení".

Nepoužívat v koncentrované formě! 

Nutné ředit! Manipulovat a skladovat mimo dosah dětí!

OZNAČENÍ PODLE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 1272/2008

Varování

Nebezpečné látky: Tetrahydrolinalool, Nerol, 2-Methyl-3-(3,4-methylenedioxyphenyl)-propanal, Allyl phenoxyacetate, 2-Methyl-3-(4-isopropylphenyl)propanal, PIPERONAL, Linalylacetate, Nerolidol, Hexyl salicylate, 2,4-Dimethylcyclohex-3-ene-1-carbaldehyde, MAYOL, Damascenone Total, d-Limonene, NOPYLACETATE, Oxacyclohexadecan-2-one

Alergeny: Limonene, Benzyl Benzoate, Linalool, Geraniol, alpha-Isomethyl Ionone, Cinnamyl Alcohol, Benzyl Alcohol, Citronellol, Citral, Hexyl Cinnamal, Benzyl Cinnamate, Eugenol, Hydroxycitronellal, Methyl 2-Octynoate, Cinnamal

H317 - Může vyvolat alergickou kožní reakci.

H319 - Způsobuje vážné podráždění očí.

H411 - Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

P273 - Zabraňte uvolnění do životního prostředí.

P305+P351+P338 - PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.

P333+P313 - Při podráždění kůže nebo vyrážce: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.

P337+P313 - Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.

P501 - Odstraňte obsah/obal podle platných předpisů.

List

Objem30ml
Typ vůněParfémová kompozice
Použití do svíčekAno

Ke stažení