Prohlédnuté produkty

Jablečný závin 35ml Větší náhled

Jablečný závin - parfémová kompozice 30ml

090-021_30

Parfémová kompozice – koncentrovaná směs přírodních a syntetických vonných olejů. 
Surovina pro výrobu kosmetiky a svíček. 

Vůně: sladká, jablečná, hřebíčková, skořicová 
INCI: parfum 
UFI: XE92-3926-U00G-HCA0 

Nepoužívat v koncentrované formě! Nutné ředit! 
Více informací v detailu produktu. 

Více detailů

Skladem

87 Kč s DPH

Více informací

INCI

parfum

UFI

XE92-3926-U00G-HCA0

Charakteristika

Koncentrovaná směs přírodních a syntetických vonných látek.

Vůně: sladká, jablečná, hřebíčková, skořicová

Použití v produktech

Tuhá i tekutá mýdla, šampony, sprchové gely, koupelové soli, krémy, voskové a gelové svíčky. Nepoužívat do opalovací kosmetiky.

Doporučené dávkování

Kosmetika: 0,1–0,2%

Svíčky: max. 4%

Země původu

EU

Balení

Ve skleněné lahvičce s kapacím uzávěrem.

Upozornění

Dávkování je doporučené výrobcem. Dávkování konkrétní parfémové kompozice musí být odzkoušeno výrobcem finálního výrobku.

Bezpečnostní list a seznam alergenů si můžete stáhnout v záložce "Ke stažení".

Nepoužívat v koncentrované formě! 

Nutné ředit! Manipulovat a skladovat mimo dosah dětí!

OZNAČENÍ PODLE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 1272/2008


Varování

Nebezpečné látky: Cinnamic aldehyde, Eugenol, Cinnamalkohol, Damascone Alpha, 2,4-Dimethylcyclohex-3-ene-1-carbaldehyde, Linalool

Alergeny: Cinnamal, Cinnamyl Alcohol, Eugenol, Linalool, Limonene, Coumarin, Isoeugenol, Amyl Cinnamal, Benzyl Benzoate, Citral, Amylcinnamyl Alcohol, Hexyl Cinnamal , Benzyl Alcohol

H317 - Může vyvolat alergickou kožní reakci.

H319 - Způsobuje vážné podráždění očí.

H411 - Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

P273 - Zabraňte uvolnění do životního prostředí.

P305+P351+P338 - PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.

P333+P313 - Při podráždění kůže nebo vyrážce: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.

P337+P313 - Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.

P501 - Odstraňte obsah/obal podle platných předpisů.

List

Objem30ml
Typ vůněParfémová kompozice
Použití do svíčekAno

Ke stažení