Prohlédnuté produkty

Banán 10ml Větší náhled

Banán - parfémová kompozice 10ml

090-0607

Parfémová kompozice – koncentrovaná směs přírodních a syntetických vonných olejů. 
Surovina pro výrobu kosmetiky a svíček. 

Vůně: svěží banánová 
INCI: parfum 
UFI: J4V0-W9WC-T004-56MQ 

Nepoužívat v koncentrované formě! Nutné ředit! 
Více informací v detailu produktu. 

Více detailů

Dočasně vyprodáno

35 Kč s DPH

Více informací

INCI

Parfum

UFI

J4V0-W9WC-T004-56MQ

Charakteristika

Koncentrovaná směs přírodních a syntetických vonných látek.

Vůně: svěží banánová

Použití v produktech

Tuhá i tekutá mýdla, šampony, sprchové gely, koupelové soli, krémy, voskové a gelové svíčky. Nepoužívat do opalovací kosmetiky.

Doporučené dávkování

Kosmetika: 0,1–0,2%

Svíčky: max. 4%

Země původu

EU

Balení

Ve skleněné lahvičce s kapacím uzávěrem.

Upozornění

Dávkování je doporučené výrobcem. Dávkování konkrétní parfémové kompozice musí být odzkoušeno výrobcem finálního výrobku.

Bezpečnostní list a seznam alergenů si můžete stáhnout v záložce "Ke stažení".

Nepoužívat v koncentrované formě! 

Nutné ředit! Manipulovat a skladovat mimo dosah dětí!

OZNAČENÍ PODLE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 1272/2008


Varování

Nebezpečné látky: Benzylsalicylat, 2-Methyl-3-(3,4-methylenedioxyphenyl)-propanal, d-Limonene, 2-Methyl-3-(4-isopropylphenyl)propanal, 7-Hydroxycitronellal, Geraniol, Trans-2-Hexenal, Citronellol, Eugenol, Linalool, FOLIONE, Citral, Citronellyl formate

Alergeny: Benzyl Salicylate, Limonene, Hydroxycitronellal, Geraniol, Citronellol, Eugenol, Methyl 2-Octynoate, Linalool, Citral, Benzyl Alcohol, Benzyl Benzoate, Cinnamyl Alcohol, Cinnamal, Amyl Cinnamal, Farnesol, Benzyl Cinnamate, Hexyl Cinnamal

H317 - Může vyvolat alergickou kožní reakci.

H319 - Způsobuje vážné podráždění očí.

H361 - Podezření na poškození reprodukční schopnosti nebo plodu v tělě matky.

H411 - Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

P273 - Zabraňte uvolnění do životního prostředí.

P302 + P352 - PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody a mýdla.

P305+P351+P338 - PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.

P333+P313 - Při podráždění kůže nebo vyrážce: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.

P337+P313 - Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.

P501 - Odstraňte obsah/obal podle státních předpisů.

List

Objem10ml
Typ vůněParfémová kompozice
Použití do svíčekAno

Ke stažení