Prohlédnuté produkty

Orchidej s vanilkou 10ml Větší náhled

Orchidej s vanilkou - parfémová kompozice 10ml

090-045_10

Parfémová kompozice – koncentrovaná směs přírodních a syntetických vonných olejů. 
Surovina pro výrobu kosmetiky a svíček. 

Vůně: květinová, vanilková 
INCI: parfum 
UFI: YS75-M9FK-R001-AKAN 

Nepoužívat v koncentrované formě! Nutné ředit! 
Více informací v detailu produktu. 

Více detailů

Skladem

35 Kč s DPH

Více informací

INCI

parfum

UFI

YS75-M9FK-R001-AKAN

Charakteristika

Koncentrovaná směs přírodních a syntetických vonných látek.

Vůně: květinová, vanilková

Použití v produktech

Tuhá i tekutá mýdla, šampony, sprchové gely, koupelové soli, krémy, voskové a gelové svíčky. Nepoužívat do opalovací kosmetiky.

Doporučené dávkování

Kosmetika: 0,1–0,2%

Svíčky: max. 4%

Země původu

EU

Balení

Ve skleněné lahvičce s kapacím uzávěrem.

Upozornění

Dávkování je doporučené výrobcem. Dávkování konkrétní parfémové kompozice musí být odzkoušeno výrobcem finálního výrobku.

Bezpečnostní list a seznam alergenů si můžete stáhnout v záložce "Ke stažení".

Nepoužívat v koncentrované formě! 

Nutné ředit! Manipulovat a skladovat mimo dosah dětí!

OZNAČENÍ PODLE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 1272/2008


Varování

Nebezpečné látky: Hexyl Cinnamic Aldehyd, Linalool, 4-tert-Butylcyclohexyl acetate, Linalylacetate, d-Limonene, Hexyl salicylate, Benzylsalicylat, PIPERONAL, 2,4-Dimethylcyclohex-3-ene-1-carbaldehyde, Coumarin, 2-Methyl-3-(4-isopropylphenyl)propanal, Dodecanal

Alergeny: Hexyl Cinnamal, Linalool, Limonene, alpha-Isomethyl Ionone, Benzyl Salicylate, Coumarin, Citronellol, Geraniol, Benzyl Alcohol, Citral, Eugenol, Anise Alcohol, Isoeugenol, Benzyl Benzoate, Cinnamyl Alcohol, Amyl Cinnamal, Cinnamal, Hydroxycitronellal, Farnesol

H315 - Dráždí kůži.

H317 - Může vyvolat alergickou kožní reakci.

H319 - Způsobuje vážné podráždění očí.

H400 - Vysoce toxický pro vodní organismy.

H411 - Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

P273 - Zabraňte uvolnění do životního prostředí.

P280 - Používejte ochranné rukavice.

P305+P351+P338 - PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.

P333+P313 - Při podráždění kůže nebo vyrážce: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.

P337+P313 - Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.

P501 - Odstraňte obsah/obal podle platných předpisů.

List

Objem10ml
Typ vůněParfémová kompozice
Použití do svíčekAno

Ke stažení