Prohlédnuté produkty

  • Výhodné balení
Konvalinka 10ml Větší náhled

Konvalinka - parfémová kompozice 200ml

090-030_200

Parfémová kompozice – koncentrovaná směs přírodních a syntetických vonných olejů. 
Surovina pro výrobu kosmetiky. 

Vůně: svěží konvalinková 
INCI: parfum 
UFI: UUC1-J970-U00P-7P8H 

Nepoužívat v koncentrované formě! Nutné ředit! 
Více informací v detailu produktu. 

Více detailů

Skladem

399 Kč s DPH

Více informací

INCI

parfum

UFI

UUC1-J970-U00P-7P8H

Charakteristika

Koncentrovaná směs přírodních a syntetických vonných látek.

Vůně: svěží konvalinková

Použití v produktech

Tuhá i tekutá mýdla, šampony, sprchové gely, koupelové soli, krémy. Nepoužívat do opalovací kosmetiky.

Doporučené dávkování

Kosmetika: 0,1–0,2%

Země původu

EU

Balení

Ve skleněné lahvičce s kapacím uzávěrem (2x100ml).

Upozornění

Dávkování je doporučené výrobcem. Dávkování konkrétní parfémové kompozice musí být odzkoušeno výrobcem finálního výrobku.

Bezpečnostní list a seznam alergenů si můžete stáhnout v záložce "Ke stažení".

Nepoužívat v koncentrované formě! 

Nutné ředit! Manipulovat a skladovat mimo dosah dětí!

OZNAČENÍ PODLE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 1272/2008


Varování

Nebezpečné látky: 2-Methyl-3-(4-isopropylphenyl)propanal, Amyl Cinnamic Aldehyde Alpha, 2,4-Dimethylcyclohex-3-ene-1-carbaldehyde, 2,6,10-TRIMETHYL-9-UNDECENAL, Eugenol, Citronellol, Indole

Alergeny: Amyl Cinnamal, Eugenol, Citronellol, Methyl 2-Octynoate, Benzyl Alcohol, Amylcinnamyl Alcohol, Hexyl Cinnamal, Isoeugenol

H317 - Může vyvolat alergickou kožní reakci.

H319 - Způsobuje vážné podráždění očí. 

H412 - Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky

P273 - Zabraňte uvolnění do životního prostředí.

P305 + P351 + P338 – PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.

P333+P313 - Při podráždění kůže nebo vyrážce: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.

P337 + P313 – Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.

P501 - Odstraňte obsah/obal podle státních předpisů.

List

Objem200ml
Typ vůněParfémová kompozice

Ke stažení