Prohlédnuté produkty

  • Výhodné balení
Jasmín + růže + orchidej 10ml Větší náhled

Jasmín + růže + orchidej - parfémová kompozice 200ml

090-025_200

Parfémová kompozice – koncentrovaná směs přírodních a syntetických vonných olejů. 
Surovina pro výrobu kosmetiky. 

Vůně: svěží ovocná, květinová 
INCI: parfum 
UFI: U9GY-C8G8-Y005-3UUH 

Nepoužívat v koncentrované formě! Nutné ředit! 
Více informací v detailu produktu. 

Více detailů

Skladem

399 Kč s DPH

Více informací

INCI

parfum

UFI

U9GY-C8G8-Y005-3UUH

Charakteristika

Koncentrovaná směs přírodních a syntetických vonných látek.

Vůně: svěží ovocná, květinová

Použití v produktech

Tuhá i tekutá mýdla, šampony, sprchové gely, koupelové soli, krémy. Nepoužívat do opalovací kosmetiky.

Doporučené dávkování

Kosmetika: 0,1–0,2%

Země původu

EU

Balení

Ve skleněné lahvičce s kapacím uzávěrem (2x100ml).

Upozornění

Dávkování je doporučené výrobcem. Dávkování konkrétní parfémové kompozice musí být odzkoušeno výrobcem finálního výrobku.

Bezpečnostní list a seznam alergenů si můžete stáhnout v záložce "Ke stažení".

Nepoužívat v koncentrované formě! 

Nutné ředit! Manipulovat a skladovat mimo dosah dětí!

OZNAČENÍ PODLE NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 1272/2008

Varování

Nebezpečné látky: Hexyl Cinnamic Aldehyd, Linalool, 4-tert-Butylcyclohexyl acetate, Linalylacetate, d-Limonene, Hexyl salicylate, Benzylsalicylat, Dodecanal, PIPERONAL, 2,4-Dimethylcyclohex-3-ene-1-carbaldehyde, 2-Methyl-3-(4-isopropylphenyl)propanal, Coumarin

Alergeny: Hexyl Cinnamal, Linalool, Limonene, alpha-Isomethyl Ionone, Benzyl Salicylate, Coumarin, Citronellol, Geraniol, Benzyl Alcohol, Citral, Eugenol, Anise Alcohol, Isoeugenol, Benzyl Benzoate, Cinnamyl Alcohol, Amyl Cinnamal, Cinnamal, Hydroxycitronellal, Farnesol

H315 – Dráždí kůži.

H317 – Může vyvolat alergickou kožní reakci.

H319 – Způsobuje vážné podráždění očí.

H400 – Vysoce toxický pro vodní organismy.

H411 – Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

P273 – Zabraňte uvolnění do životního prostředí.

P280 – Používejte ochranné rukavice.

P305 + P351 + P338 – PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte
kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.

P333 + P313 – Při podráždění kůže nebo vyrážce: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.

P337 + P313 – Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.

P501 – Odstraňte obsah/obal podle státních předpisů.

List

Objem200ml
Typ vůněParfémová kompozice

Ke stažení