Prohlédnuté produkty

  • Výhodné balení
Santalová silice 10 ml Větší náhled

Santal - parfémová kompozice 200ml

090-053_200

Parfémová kompozice – koncentrovaná směs přírodních a syntetických vonných olejů. 
Surovina pro výrobu kosmetiky a svíček. 

Vůně: charakteristická dřevitá (orientální dřevo) 
INCI: parfum 
UFI: VN20-X0FR-X00D-N4DM 

Nepoužívat v koncentrované formě! Nutné ředit! 
Více informací v detailu produktu. 

Více detailů

Skladem

579 Kč s DPH

Více informací

INCI

PARFUM

UFI

VN20-X0FR-X00D-N4DM 

Charakteristika

Směs přírodních a syntetických vonných látek pro výrobu kosmetiky a svíček.
Obsahuje aromatickou složku - silici Santalové dřevo.

Vůně: charakteristická dřevitá (orientální dřevo)

Použití v kosmetických produktech

Tuhá i tekutá mýdla, šampony, sprchové gely, koupelové soli, krémy, voskové a gelové svíčky. Nepoužívat do opalovací kosmetiky.

Doporučené dávkování

Vhodnost použití, stabilita a dávkování musí být odzkoušeno výrobcem finálního produktu.

Země původu

EU

Balení

Ve skleněné lahvičce s kapacím uzávěrem (2x100ml).

Upozornění

Bezpečnostní list, produktovou specifikaci a seznam alergenů si můžete stáhnout v záložce "Ke stažení".

Nepoužívat v koncentrované formě! 

Nutné ředit! Manipulovat a skladovat mimo dosah dětí!

Související recepty na našem blogu

Avokádové telové maslo

OZNAČENÍ PODLE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 1272/2008

Varování

Nebezpečné látky: Acetylcedrene

H315 - Dráždí kůži.

H317 - Může vyvolat alergickou kožní reakci.

H319 - Způsobuje vážné podráždění očí.

H411 - Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

P261 - Zamezte vdechování mlhy/par/aerosolů.

P264 - Po manipulaci důkladně omyjte ruce a zasažené části těla.

P302+P352 - PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody a mýdla.

P372 - Nebezpečí výbuchu.

P373 - Požár NEHASTE, dostane-li se k výbušninám.

P501 - Odstraňte obsah/obal podle místních předpisů.

List

Objem200ml
Typ vůněParfémová kompozice
Použití do svíčekAno

Ke stažení