Vůně a Silice | Esenciální oleje

Káva + čokoláda 10ml Větší náhled

Káva + čokoláda - parfémová kompozice 10ml

0607

Parfémová kompozice – koncentrovaná směs přírodních a syntetických vonných olejů. 
Surovina pro výrobu kosmetiky. 
Vůně: čokoládová, kávová 
INCI: parfum 
Nepoužívat v koncentrované formě! Nutné ředit! 
Více informací v detailu produktu. 

Více detailů

Skladem

32 Kč s DPH

Více informací

INCI
parfum

Charakteristika
Koncentrovaná směs přírodních a syntetických vonných látek.

Vůně: čokoládová, kávová

Použití v produktech
pevné i tekuté mýdla, šampony, sprchové gely, koupelové soli, krémy

Doporučené dávkování
kosmetika: 0,1-0,2 %

Upozornění: Toto je dávkování doporučené výrobcem, dávkování konkrétní parfémové kompozice musí být odzkoušeno výrobcem finálního výrobku.

Země původu
EU

Balení
ve skleněné lahvičce s kapacím uzávěrem

Upozornění
Bezpečnostní list a seznam alergenů si můžete stáhnout v záložce "Ke stažení".

Nepoužívat v koncentrované formě! 
Nutné ředit! Manipulovat a skladovat mimo dosah dětí!

OZNAČENÍ PODLE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 1272/2008


Varování

H302 - Zdraví škodlivý při požití.
H411 - Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
P273 - Zabraňte uvolnění do životního prostředí.
P301 + P312 - PŘI POŽITÍ: Necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ
STŘEDISKO nebo lékaře.
P391 - Uniklý produkt seberte.
P501 - Odstraňte obsah/obal podle místních předpisů.

List

Objem10ml
Typ vůněParfémová kompozice

Ke stažení