Prohlédnuté produkty

Kyselina citronová 1kg Větší náhled

Kyselina citronová monohydrát 1kg

030-0705_A

Kyselina citronová monohydrát. Používá se jako základní složka při přípravě šumivých bomb do koupele, ale i v další koupelové a pleťové kosmetice. V kosmetických přípravcích upravuje pH a vyrovnává tón pleti. Má čistící, zpevňující, stahující a antibakteriální účinky. Je možné ji použít i na čištění v domácnosti. 

INCI: Citric acid 
CAS: 5949-29-1

Surovina pro výrobu kosmetiky.
Více informací v detailu produktu. 

Více detailů

Skladem

120 Kč s DPH

Více informací

INCI

Citric acid

CAS

5949-29-1 

ES

201-069-1

Charakteristika

Kyselina citrónová, monohydrát. Používá se jako základní složka při přípravě šumivých bomb do koupele. V přípravcích osobní péče upravuje pH, vyrovnává tón pleti, má čistící a stahující účinky.

Vzhled: krystalický prášek

Barva: bezbarvá až bílá

Vůně: prakticky bez zápachu

Hustota (20°C): 1,54g/cm3

Rozpustnost: ve vodě 676 g/l (25 °C) rozpustná látka

pH: 1,8 (50g/l; 20°C)

Bod tání: 135-152°C

Použití v kosmetických produktech

Šumivé bomby do koupele, mýdla, šampony, tekuté mýdla, pleťové vody, krémy, deodoranty, dekorativní kosmetika, čistící a prací prostředky atd.

Země původu

Čína

Balení

V plastovém sáčku.

Upozornění

Produktovou specifikaci a bezpečnostní list si můžete stáhnout v záložce „Dokumenty“.

Související recepty na našem blogu

Viacfarebné maľované šumivky

Šumivý prášok do kúpeľa

Valentínske šumivky s morskou soľou

Šumivé bomby do kúpeľa

Šumivé WC tablety

Šumivky s kozím mliekom

NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 1272/2008Varování

H319 – Způsobuje vážné podráždění očí.
P264 – Po manipulaci důkladně omyjte ruce.
P280 – Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.
P305 + P351 + P338 – PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně oplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
P337 + P313 – Přetrvává li podráždění očí: vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření
Nebezpečná složka: kyselina citrónová, monohydrát

List

Hmotnost1kg

Ke stažení