Šumivé bomby do koupele

Prohlédnuté produkty

Kyselina citronová 1kg Větší náhled

Kyselina citronová monohydrát 1kg

0705

Kyselina citronová monohydrát - jemná F6000, 1kg 

surovina pro výrobu kosmetiky

Více detailů

Skladem

107 Kč s DPH

Více informací

INCI

Citric acid

Chemický vzorec

C6H807

Charakteristika

Kyselina citrónová, monohydrát. Používá se jako základní složka při přípravě šumivých bomb do koupele. V přípravcích osobní péče upravuje pH, vyrovnává tón pleti, má čistící a stahující účinky.

Vzhled: krystalický prášek
Barva: bezbarvá až bílá
Vůně: prakticky bez zápachu
Hustota (20°C): 1,54g/cm3
Rozpustnost: velmi dobře rozpustná ve vodě, v etanole (96%), částečně rozpustná v éteru
pH: 1,8 (50g/l; 20°C)
Bod tání: 135-152°C

Použití v kosmetických produktech

šumivé bomby do koupele, mýdla, šampony, tekuté mýdla, pleťové vody, krémy, deodoranty, dekorativní kosmetika, čistící a prací prostředky atd.

Země původu

Rakousko

Balení

v plastovém sáčku

Upozornění

Produktovou specifikaci a bezpečnostní list si můžete stáhnout v záložce „Dokumenty“.

Související recepty na našem blogu

Valentínske šumivky s morskou soľou

Šumivé bomby do kúpeľa

Šumivé WC tablety

Šumivky s kozím mliekom

NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 1272/2008


Varování

H319 – Způsobuje vážné podráždění očí.
P264 – Po manipulaci důkladně omyjte ruce.
P280 – Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.
P305 + P351 + P338 – PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně oplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
P337 + P313 – Přetrvává li podráždění očí: vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření
Nebezpečná zložka: kyselina citrónová, monohydrát

Ke stažení