Silice | Esenciální oleje

Tea tree oil 10 ml Větší náhled

Litsea cubeba silice 30ml

0609

Litsea Cubeba silice, 100% přírodní, 30ml
pro kosmetické účely

Nepoužívat v koncentrované formě!

Více detailů

Skladem

139 Kč s DPH

Více informací

INCI
LITSEA CUBEBA FRUIT OIL

CAS
68855-99-2, 90063-59-5

EINECS319
290-018-7, 943-438-6

Charakteristika
Koncentrovaný přírodní esenciální olej na výrobu kosmetiky a svíček.
Silice se získává parnou destilací z dozrálých a sušených bobulí plodů trvale zeleného stromu nebo keře Litsea Cubeba z rodu Lauraceae rostoucího v jihovýchodní Asii. Plody jsou kulovitého tvaru, které po vysušení vypadají jako velké sušené černé koření. Jsou známé i jako „horské koření“ nebo „čínské koření“.
Vůně: charakteristická - intenzivní citrusová s květinovým podtónem, nasládlá a kořeněná

Vzhled (při 20 °C): čirá kapalina
Barva: žlutohnědá
Hustota (při 20 °C): 0,850 g/cm3 - 0,900 g/cm3
Bod vzplanutí: 68,3 °C 
Rozpustnost ve vodě (při 25 °C): ≤ 4.364 mg/l

Účinky v kosmetice

  • Je plná účinných antioxidantů, chrání pokožku před působením volných radikálů a proti předčasnému stárnutí. Pokožku čistí, regeneruje a zanechává ji zdravou a svěží.
  • Má jemné adstrigentní (stahující) účinky - pomáhá regulovat tvorbu kožního mazu, stahuje rozšířené póry, sjednocuje barevný tón pleti.
  • Působí protizánětlivě a antibakteriálně.
  • Je vhodná na mastnou a aknózní pleť, je účinná při alergiích, ekzémech, dermatitidě, psoriáze a celulitidě.
  • Působí jako přírodní deodorant. Pomáhá snižovat nadměrné pocení, bojuje proti bakteriím a pomáhá eliminovat tělesný pach.
  • Má protiplísňové vlastnosti. Je vhodná jako přísada do koupele na nohy při infekcích chodidel.
  • Při masážích se přidává do nosného oleje. Pomáhá zmírnit bolesti hlavy, zad, snížit svalové napětí.
  • Je oblíbenou složkou parfémů a toaletních vod.
  • V aromaterapii uklidňuje mysl, působí relaxačně, pomáhá zmírnit únavu, stres, napětí a navodit duševní pohodu a klidný spánek.
  • Odpuzuje hmyz.


Použití v kosmetických produktech
do kosmetiky, mýdel, na masáže, na výrobu vonných parfémových kompozicí, deodorantů, také vhodná na výrobu svíček a do aromalamp

Nepoužívat v koncentrované formě!
Alergeny: Citral, Limonene, Linalool, Geraniol, Citronellol

Země původu
Čína

Balení
ve skleněné lahvičce s kapacím uzávěrem

Upozornění
Upozorňujeme, že jde o přírodní produkt, tj. mohou existovat rozdíly v barvě a vůni v závislosti od konkrétní šarže.

Produktovou specifikaci včetně seznamu alergenů a bezpečnostní list si můžete stáhnout v záložce „Ke stažení“.

OZNAČENÍ PODLE NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 1272/2008

Nebezpečí

H315 - Dráždí kůži.
H317 - Může vyvolat alergickou kožní reakci.
H304 - Při požití a vniknutí do dýchacích cest může způsobit smrt.
H411 - Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
H319 - Způsobuje vážné podráždění očí.
P261 - Zamezte vdechování prachu/dýmu/plynu/mlhy/par/aerosolů.
P280 - Používejte ochranné rukavice/ochranný od v/ochranné brýle/obličejový štít.
P301+P310 - PO POŽITÍ: Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře.
P501 - Obsah/nádobu likvidujte v souladu s místními/regionálními/národními/mezinárodními předpisy.
P273 - Zabraňte uvolnění do životního prostředí.
P331 - Nevyvolávejte zvracení.
P333+P313 - Při podráždění kůže nebo vyrážce: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.
P337+P313 - Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.
P362+P364 - Kontaminovaný oděv svlékněte a před opětovným použitím vyperte.
P391 - Uniklý produkt seberte.

List

Objem30ml
Typ vůněPřírodní silice | Esenciální olej

Ke stažení