Silice | Esenciální oleje

Prohlédnuté produkty

Jedlová silice 10ml Větší náhled

Jedlová silice 30ml

0609

100% přírodní esenciální olej.

INCI: ABIES ALBA LEAF OIL
CAS: 8021-27-0

Nepoužívat na pokožku v koncentrované formě!

Surovina pro výrobu kosmetiky a svíček.
Více informací v detailu produktu.

Více detailů

Skladem

189 Kč s DPH

Více informací

INCI

ABIES ALBA LEAF OIL

CAS

8021-27-0

EINECS

289-870-2

Charakteristika

Koncentrovaný přírodní esenciální olej na výrobu kosmetiky a svíček.
Silice se získává parnou destilací z jehličí a větviček jedle bělokoré, známé jako stříbrná jedlička (Abies alba).
Vůně: charakteristická – svěží, dřevitá, živicová

Vzhled: čirá tekutina
Barva: bezbarvá až světle žlutá
Hustota (při 20 °C): 0,850 - 0,890 g/cm3
Bod vzplanutí: 38 °C

Účinky v kosmetice

  • Působí jako přírodní antioxidant, pomáhá v boji proti volným radikálům a zabraňuje předčasnému stárnutí pokožky.
  • Je vhodná i na mastnou a aknózní pleť.
  • Pro své antivirusové, antibakteriální, fungicidní a antiseptické vlastnosti je vhodná i na pokožku s kožními problémy, např. psoriáza, ekzémy, alergie, svědění pokožky.
  • Uklidňuje podrážděnou a zanícenou pokožku a po štípnutí hmyzem.
  • Je vhodná na masáže, zmírňuje svalové napětí, pomáhá při bolesti svalů a kloubů.
  • V aromaterapii je oblíbená pro své uklidňující a relaxační účinky, pomáhá odbourat stres a navodit emocionální rovnováhu.


Použití v kosmetických produktech

do kosmetiky, mýdel, na výrobu vonných parfémových kompozicí, také vhodná na výrobu svíček a do aromalamp

Nepoužívat v koncentrované formě!
Alergeny: Limonene

Země původu

Rakousko

Balení

ve skleněné lahvičce s kapacím uzávěrem

Upozornění

Upozorňujeme, že jde o přírodní produkt, tj. mohou existovat rozdíly v barvě a vůni v závislosti od konkrétní šarže.

Produktovou specifikaci včetně seznamu alergenů a bezpečnostní list si můžete stáhnout v záložce „Ke stažení“.

OZNAČENÍ PODLE NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 1272/2008

Nebezpečí
Alergeny: Limonene

H226 - Hořlavá kapalina a páry.
H304 - Při požití a vniknutí do dýchacích cest může způsobit smrt.
H315 - Dráždí kůži.
H317 - Může vyvolat alergickou kožní reakci.
H319 - Způsobuje vážné podráždění očí.
H411- Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
P210 - Chraňte před teplem, otevřeným plamenem, Horkými Povrchy. Zákaz kouření!
P301+P310 - Při požití: okamžitě volejte TOXICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře.
P331- NEVYVOLÁVEJTE ZVRACENÍ.
P280 - Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.
P370+P378 - V případě požáru: K hašení použijte písek, oxid uhličitý nebo práškový hasící přístroj.
P403+P235 - Skladujte na dobře větraném místě. Uchovávejte v chladu.

List

Objem30ml
Typ vůněPřírodní silice | Esenciální olej
Použití do svíčekAno

Ke stažení