Prohlédnuté produkty

Jedlová silice 10ml Větší náhled

Jedlová silice 30ml

092-007_30

100% přírodní esenciální olej. 

Vůně: charakteristická – svěží, dřevitá, živicová 
INCI: ABIES ALBA LEAF OIL 
CAS: 90028-76-5, 8021-27-0 

Nepoužívat na pokožku v koncentrované formě! 

Surovina pro výrobu kosmetiky a svíček. 
Více informací v detailu produktu. 

Více detailů

Skladem

159 Kč s DPH

Více informací

INCI

ABIES ALBA LEAF OIL

CAS

90028-76-5, 8021-27-0

EINECS

289-870-2

Charakteristika

Koncentrovaný přírodní esenciální olej na výrobu kosmetiky a svíček. Silice se získává parnou destilací z jehličí a větviček jedle bělokoré, známé jako stříbrná jedlička (Abies alba).

Vůně: charakteristická – svěží, dřevitá, živicová

Vzhled: čirá tekutina

Barva: bezbarvá až světle žlutá

Hustota (při 20°C): 0,850–0,890g/cm3

Bod vzplanutí: 38°C

Účinky v kosmetice

  • Působí jako přírodní antioxidant, pomáhá v boji proti volným radikálům a zabraňuje předčasnému stárnutí pokožky.

  • Je vhodná i na mastnou a aknózní pleť.

  • Pro své antivirusové, antibakteriální, fungicidní a antiseptické vlastnosti je vhodná i na pokožku s kožními problémy, např. psoriáza, ekzémy, alergie, svědění pokožky.

  • Uklidňuje podrážděnou a zanícenou pokožku a po štípnutí hmyzem.

  • Je vhodná na masáže, zmírňuje svalové napětí, pomáhá při bolesti svalů a kloubů.

  • V aromaterapii je oblíbená pro své uklidňující a relaxační účinky, pomáhá odbourat stres a navodit emocionální rovnováhu.

Použití v kosmetických produktech

Do kosmetiky, mýdel, na výrobu vonných parfémových kompozicí, také vhodná na výrobu svíček a do aromalamp.

Nepoužívat v koncentrované formě!

Země původu

Rakousko

Balení

Ve skleněné lahvičce s kapacím uzávěrem.

Upozornění

Upozorňujeme, že jde o přírodní produkt, tj. mohou existovat rozdíly v barvě a vůni v závislosti od konkrétní šarže.

Produktovou specifikaci včetně seznamu alergenů a bezpečnostní list si můžete stáhnout v záložce „Ke stažení“.

OZNAČENÍ PODLE NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 1272/2008

Nebezpečí

Alergeny: Limonene

H226 - Hořlavá kapalina a páry.

H304 - Při požití a vniknutí do dýchacích cest může způsobit smrt.

H315 - Dráždí kůži.

H317 - Může vyvolat alergickou kožní reakci.

H319 - Způsobuje vážné podráždění očí.

H411- Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

P210 - Chraňte před teplem, otevřeným plamenem, Horkými Povrchy. Zákaz kouření!

P301+P310 - Při požití: okamžitě volejte TOXICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře.

P331- NEVYVOLÁVEJTE ZVRACENÍ.

P280 - Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.

P370+P378 - V případě požáru: K hašení použijte písek, oxid uhličitý nebo práškový hasící přístroj.

P403+P235 - Skladujte na dobře větraném místě. Uchovávejte v chladu.

List

Objem30ml
Typ vůněPřírodní silice | Esenciální olej
Použití do svíčekAno

Ke stažení