Silice | Esenciální oleje

Prohlédnuté produkty

Levandulová silice 10ml Větší náhled

Levandulová silice FRANCE 30ml

0609

Levandulová silice, 100% přírodní, 30ml
pro kosmetické účely

Nepoužívat v koncentrované formě!

Více detailů

Skladem

149 Kč s DPH

Více informací

INCI
LAVANDULA HYBRIDA ABRIAL HERB OIL

CAS
8022-15-9

EINECS
294-470-6

Charakteristika
Koncentrovaný přírodní esenciální olej na výrobu kosmetiky a svíček.
Silice se získává destilací květů levandule vodní parou.
Vůně: charakteristická – levandulová, květinová, jemně bylinná

Vzhled: čirá tekutina
Barva: světle žlutá
Hustota (při 20 °C): 0,870 – 0,910 g/cm3
Bod vzplanutí: 80 °C

Účinky v kosmetice

  • Má antiseptické, protizánětlivé a uklidňující účinky na pokožku.
  • Díky vysokému obsahu antioxidantů chrání pokožku před působením volných radikálů a je účinná v boji proti vráskám.
  • Je vhodná na pokožku se sklonem k akné, protože pomáhá regulovat tvorbu kožního mazu a působí antibakteriálně.
  • Pomáhá redukovat pigmentové skvrny.
  • Pro své uklidňující účinky je vhodná na ošetření pokožky po nadměrném vystavení slunečnímu záření nebo po štípnutí hmyzem.
  • Podporuje růst vlasů, působí proti vypadávání vlasů a proti lupům.
  • Levandulová vůně má také repelentní, odpuzující účinek proti hmyzu – komárům, molům a muškám.
  • V aromaterapii je oblíbená pro svoje relaxační a uklidňující účinky, pomáhá navodit duševní pohodu, odbourat stres a zabezpečit pokojný spánek.

Použití v kosmetických produktech
do kosmetiky, mýdel, na výrobu vonných parfémových kompozicí, také vhodná na výrobu svíček a do aromalamp

Nepoužívat v koncentrované formě!
Alergeny: Linalool, Limonene, Geraniol, Coumarin
Nebezpečné složky: LAVANDULA HYBRIDA ABRIAL HERB OIL

Země původu
Francie

Balení
ve skleněné lahvičce s kapacím uzávěrem

Upozornění
Upozorňujeme, že jde o přírodní produkt, tj. mohou existovat rozdíly v barvě a vůni v závislosti od konkrétní šarže.

Produktovou specifikaci včetně seznamu alergenů a bezpečnostní list si můžete stáhnout v záložce „Ke stažení“.

Související recepty na našem blogu
Masky na tvár

Levandulové REBATCH mýdlo

OZNAČENÍ PODLE NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 1272/2008

 

Varování
Alergeny:  Linalool, Limonene, Limonene, Geraniol, Coumarin

H317 – Může vyvolat alergickou kožní reakci.
H319 – Způsobuje vážné podráždění očí.
H412 – Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
P261 – Zamezte vdechování prachu/dýmu/plynu/mlhy/par/aerosolů.
P273 – Zabraňte uvolnění do životního prostředí.
P280 – Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.
P333 + P313 – Při podráždění kůže nebo vyrážce: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.
P337 + P313 – Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.
P362+P364 – Kontaminovaný oděv svlékněte a před opětovným použitím ho vyperte.
P501 – Odstraňte obsah/obal ve spalovně odpadů.

List

Objem30ml
Typ vůněPřírodní silice | Esenciální olej
Použití do svíčekAno

Ke stažení