Prohlédnuté produkty

Grepová silice 10 ml Větší náhled

Limetková silice 30ml

090-0609

100% přírodní esenciální olej. 

Vůně: charakteristická, příjemná svěží citrusová, se zeleným podtónem 
INCI: CITRUS AURANTIFOLIA PEEL OIL DISTILLED 
CAS: 90063-52-8 

Nepoužívat na pokožku v koncentrované formě! 

Surovina pro výrobu kosmetiky a svíček. 
Více informací v detailu produktu. 

Více detailů

Skladem

155 Kč s DPH

Více informací

INCI

CITRUS AURANTIFOLIA PEEL OIL DISTILLED

CAS

90063-52-8

EINECS

290-010-3

Charakteristika

Koncentrovaný přírodní esenciální olej na výrobu kosmetiky a svíček. Vyrobeno destilací vodní párou ze slupky limetkových plodů.

Vůně: charakteristická, příjemná svěží citrusová, se zeleným podtónem
Vzhled: čirá tekutina
Barva: světle žlutá
Vůně: charakteristická
Hustota (při 20°C): 0,845–0,875g/cm3
Bod vzplanutí: 52°C

Účinky v kosmetice

  • Limetka, stejně jako i esenciální olej z ní, je plná antioxidantů, je bohatá na vitamín C a další prospěšné živiny.
  • Na pokožku má čistící a zpevňující účinek, pomáhá odstraňovat odumřelé kožní buňky.
  • Regeneruje a tonizuje pokožku.
  • Je vhodná i na mastnou pleť a na pleť se sklonem k akné.
  • Pomáhá v boji proti celulitidě.
  • Má jemné antibakteriální a dezinfekční účinky.
  • Uklidňuje pokožku po bodnutí hmyzem a po poranění kůže.
  • Spolu s jiným nosným olejem se používá na masáže – uvolňuje bolavé svaly a klouby, pomáhá při celulitidě.
  • Pro její příjemnou vůni je oblíbená v aromaterapii, působí relaxačně, uklidňujícím dojmem, uvolňuje psychické napětí.

Použití v kosmetických produktech

Do kosmetiky, mýdel, na výrobu vonných parfémových kompozicí, také vhodná na výrobu svíček a do aromalamp.

Nepoužívat v koncentrované formě!

Země původu

Mexiko

Balení

Ve skleněné lahvičce s kapacím uzávěrem. 

Upozornění

Upozorňujeme, že jde o přírodní produkt, tj. mohou existovat rozdíly v barvě a vůni v závislosti od konkrétní šarže.

Produktovou specifikaci včetně seznamu alergenů a bezpečnostní list si můžete stáhnout v záložce „Ke stažení“.

Související recepty na našem blogu

Prírodná bieliaca zubná pasta

OZNAČENÍ PODLE NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 1272/2008

Nebezpečí

Alergeny: LIMONENE, CITRAL (Citral A + Citral B), LINALOOL

H226 – Hořlavá kapalina a páry.
H304 – Při požití a vniknutí do dýchacích cest může způsobit smrt.
H315 – Dráždí kůži.
H317 – Může vyvolat alergickou kožní reakci.
H411 – Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
P210 – Chraňte před teplem/jiskrami/otevřeným plamenem/horkými povrchy. – Zákaz kouření.
P280 – Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.
P301 + P310 – PŘI POŽITÍ: Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře.
P370+378 –  V případě požáru: K uhašení použijte písek, oxid uhličitý nebo práškový hasicí přístroj.
Opláchněte kůži vodou/osprchujte.
P331 – NEVYVOLÁVEJTE zvracení.
P403+235 – Skladujte na dobře větraném místě. Uchovávejte v chladu.

List

Objem30ml
Typ vůněPřírodní silice | Esenciální olej
Použití do svíčekAno

Ke stažení