Silice | Esenciální oleje

Prohlédnuté produkty

Skořicová silice 10ml Větší náhled

Skořicová silice 30ml

0609

100% přírodní esenciální olej.

Vůně: charakteristická, intenzivní, teplá, příjemně nasládlá, důrazně kořeněná

INCI: CINNAMOMUM CASSIA LEAF OIL
CAS: 8007-80-5

Nepoužívat na pokožku v koncentrované formě!

Surovina pro výrobu kosmetiky a svíček.
Více informací v detailu produktu.

Více detailů

Skladem

155 Kč s DPH

Více informací

INCI

CINNAMOMUM CASSIA LEAF OIL

CAS

8007-80-5

EINECS

284-635-0

Charakteristika

Koncentrovaný přírodní esenciální olej na výrobu kosmetiky a svíček.
Silice je vyrobená parnou destilací z listů a větví stromu skořicovníku čínského (Cinnamomum cassia Blume).
Vůně: charakteristická, intenzivní, teplá, příjemně nasládlá, důrazně kořeněná

Vzhled: kapalina
Barva: žlutá až červenohnědá
Hustota (při 20°C) - 1,045–1,070g/cm3
Rozpustnost: ve vodě nerozpustná
Bod vzplanutí: 88°C

Účinky v kosmetice

  • Má antiseptické, čistící a regenerační účinky.
  • Prohřívá a prokrvuje pokožku, pomáhá rychleji odbourat tukové tkanivo. Je vhodná na prevenci a eliminaci celulitidy.
  • Vůně působí afrodiziakálně.
  • Má repelentní účinek – odpuzuje hmyz.
  • Pozor! Možnost podráždění pokožky, proto doporučujeme vykonat test citlivosti!

Použití v kosmetických produktech

do kosmetiky, mýdel, na výrobu vonných parfémových kompozicí, také vhodná na výrobu svíček a do aromalamp

Nepoužívat v koncentrované formě!
Alergeny: Cinnamaldehyde (cis+trans), Coumarin, Cinnamyl alcohol, Benzyl benzoate, Eugenol, Dipentene (dl-Limonene)

Země původu

Čína, Vietnam, Indonésie

Balení

ve skleněné lahvičce s kapacím uzávěrem

Upozornění

Upozorňujeme, že jde o přírodní produkt, tj. mohou existovat rozdíly v barvě a vůni v závislosti od konkrétní šarže.

Produktovou specifikaci včetně seznamu alergenů a bezpečnostní list si můžete stáhnout v záložce „Ke stažení“.

Související recepty na našem blogu

Prírodný repelent

OZNAČENÍ PODLE NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 1272/2008

Varování
Alergeny: Cinnamaldehyde (cis+trans), Coumarin, Cinnamyl alcohol, Benzyl benzoate, Eugenol, Dipentene (dl-Limonene)
Obsahuje: Skořicový olej, Cinnamaldehyd, 3-fenylpropionaldehyd, Benzaldehyd, Cinnamylalkohol,
Kumarin, 2-fenylethanol, Salicylaldehyd


H315 - Dráždí kůži.
H317 - Může vyvolat alergickou kožní reakci.
H319 - Způsobuje vážné podráždění očí.
H312 - Zdraví škodlivý při styku s kůží.
H412 - Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
P321 - Odborné ošetření.
P312 - Necítíte-li se dobře. Volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře/...
P337+P313 - Přetrvává-li podráždění očí. Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.
P362+P364 - Kontaminovaný oděv svlékněte a před opětovným použitím vyperte.
P280 - Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.
P333+P313 - Při podráždění kůže nebo vyrážce: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.

List

Objem30ml
Typ vůněPřírodní silice | Esenciální olej
Použití do svíčekAno

Ke stažení