Prohlédnuté produkty

  • Výhodné balení
Mandarinková silice 10ml Větší náhled

Mandarinková silice 100ml

092-009_100

100% přírodní esenciální olej. 

Vůně: charakteristická citrusová, jemná, sladká, osvěžující 
INCI: CITRUS RETICULATA PEEL OIL 
CAS: 8008-31-9 

Nepoužívat na pokožku v koncentrované formě! 

Surovina pro výrobu kosmetiky a svíček. 
Více informací v detailu produktu. 

Více detailů

Skladem

249 Kč s DPH

Více informací

INCI

CITRUS RETICULATA PEEL OIL

CAS

8008-31-9

EINECS

284-521-0

Charakteristika

Koncentrovaný přírodní esenciální olej pro výrobu kosmetiky a svíček. Silice je lisovaná z kůry mandarinky citronovníku mandarinkového (Citrus reticulata).

Vůně: charakteristická citrusová, jemná, sladká, osvěžující

Vzhled: čirá kapalina

Barva: sytě oranžová

Bod vzplanutí: 49°C

Účinky v kosmetice

  • Je bohatá na vitamíny, živiny, minerály a antioxidanty, pomáhá neutralizovat volné radikály, které poškozují kožní buňky.

  • Pro svoje anti-aging vlastnosti je výbornou složkou produktů proti stárnutí pokožky. Působí exfoliačně, redukuje jemné linky a vrásky, pomáhá udržet pokožku pevnou a pružnou, vyrovnává barevný tón pleti a eliminuje skvrny.

  • Má antibakteriální, protizánětlivé, antiseptické a fungicidní vlastnosti, urychluje hojení ran a zklidňuje podrážděnou pokožku.

  • Je vhodná na pleť se sklonem k akné.

  • Přidává se do nosného oleje při masážích na uvolnění svalových křečí, chrání před celulitidou, pomáhá odbourat napětí a stres.

  • V aromaterapii je oblíbená pro své relaxační a zklidňující vlastnosti, uvolňuje stres a úzkost, pomáhá při nespavosti.

Použití v kosmetických produktech

Do kosmetiky, mýdel, pro výrobu vonných parfémových kompozic, taktéž vhodná pro výrobu svíček a do aromalamp.

Nepoužívat v koncentrované formě!

Země původu

EU

Balení

Ve skleněné lahvičce s kapacím uzávěrem.

Upozornění

Upozorňujeme, že se jedná o přírodní produkt, tj. mohou existovat rozdíly v barvě a vůni v závislosti od konkrétní šarže.

Seznam alergenů a bezpečnostní list si můžete stáhnout v záložce „Ke stažení“.

Související recepty na našem blogu

Prírodná bieliaca zubná pasta

OZNAČENÍ PODLE NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 1272/2008

Nebezpečí

Nebezpečné látky: D-Limonen, pin-2(3)-ene, Myrcene, pin-2(10)-ene, Terpinene Gamma, TERPINOLENE 

Alergeny: Limonene, Citral, Linalool

H226– Hořlavá kapalina a páry.

H304– Při požití a vniknutí do dýchacích cest může způsobit smrt.

H315– Dráždí kůži.

H317– Může vyvolat alergickou kožní reakci.

H411– Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

P210– Chraňte před teplem, jiskrami, otevřeným ohněm, horkými povrchy. Zákaz kouření.

P273– Zabraňte uvolnění do životního prostředí.

P280– Používejte ochranné rukavice.

P301+ P310– PŘI POŽITÍ: Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO.

P302 + P352 - PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody a mýdla.

P331– NEVYVOLÁVEJTE zvracení.

P303 + P313 - PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy): Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.

P362 + P364- Kontaminovaný oděv svlékněte a před opětovným použitím ho vyperte.

P403 + P235- Skladujte na dobře větraném místě. Uchovávejte v chladu.

List

Objem100ml
Typ vůněPřírodní silice | Esenciální olej
Použití do svíčekAno

Ke stažení