Prohlédnuté produkty

Eukalyptová silice 10 ml Větší náhled

Eukalyptová silice 30ml

092-005_30

100% přírodní esenciální olej. 

Vůně: charakteristická eukalyptová - kořeněná, ze začátku ostrá, následně chladivá 
INCI: EUCALYPTUS GLOBULUS OIL 
CAS: 84625-32-1 

Nepoužívat na pokožku v koncentrované formě! 

Surovina pro výrobu kosmetiky a svíček. 
Více informací v detailu produktu. 

Více detailů

Skladem

89 Kč s DPH

Více informací

INCI

EUCALYPTUS GLOBULUS OIL

CAS

84625-32-1

EINECS

283-406-2

Charakteristika

Koncentrovaný přírodní esenciální olej pro výrobu kosmetiky a svíček. Olej je získávaný z čerstvých listů Eucalyptus globules.

Vůně: charakteristická eukalyptová - kořeněná, ze začátku ostrá, následně chladivá

Vzhled: kapalina

Barva: bezbarvá až světle žlutá nebo nazelenalá

Hlavní složka: 1,8-cineol (eukalyptol): 80-90%

Hustota (při 20°C): 0,905–0,930g/cm3

Rozpustnost: rozpustná v etanolu

Bod vzplanutí: 46°C

Účinky v kosmetice

  • Je přírodním antioxidantem, pomáhá v boji s volnými radikály, má anti-aging vlastnosti – zpomaluje proces stárnutí pokožky, podporuje růst nových buněk a rozjasňuje pokožku.

  • Pro své protizánětlivé, antiseptické a antibakteriální účinky je výborná pro mastnou a aknózní pleť, ale také na ekzematickou pokožku či lupénku. Má výbornou čistící schopnost, pomáhá pokožce zbavit se nečistoty z pórů, zklidnit svrbění anebo zánět kůže.

  • Stimuluje růst vlasů.

  • Používá se jako aktivní složka mnohých ústních vod a zubních past. Je bohatá na cineol – přírodní antiseptikum, které zabíjí bakterie způsobující nepříjemný zápach z úst, pomáhá zabránit tvorbě zubního povlaku a zánětu dásní.

  • Chrání pokožku před UV zářením.

  • Přidává se do koupelí na uvolnění bolavých a ztuhlých svalů.

  • V aromaterapii se používá pro stimulaci těla a duše, podporuje aktivitu a vitalitu.

  • Má přírodní repelentní účinky.

Použití v kosmetických produktech

Do kosmetiky, mýdel, pro výrobu vonných parfémových kompozic, taktéž je vhodná pro výrobu svíček a do aromalamp.

Nepoužívat v koncentrované formě!

Země původu

Čína

Balení

Ve skleněné lahvičce s kapacím uzávěrem.

Upozornění

Upozorňujeme, že se jedná o přírodní produkt, tj. mohou existovat rozdíly v barvě a vůni v závislosti od konkrétní šarže.

Seznam alergenů a bezpečnostní list si můžete stáhnout v záložce „Ke stažení“.

Související recepty na našem blogu

Parfumový olej

Prírodný repelent

Prírodná bieliaca zubná pasta

OZNAČENÍ PODLE NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 1272/2008

Nebezpečí

Nebezpečné látky: 1,8-cineol, L-limonen, gama terpinen, p-cymen, pin-2(3)-en, pin-2(10)-e, dihydro-p-cymen, myrcen, terpinolen, alfa-Terpinen, linalool

Alergeny: Limonene, Linalool, Geraniol

H226 – Hořlavá kapalina a páry.

H304 – Při požití a vniknutí do dýchacích cest může způsobit smrt.

H315 – Dráždí kůži.

H317 – Může vyvolat alergickou kožní reakci.

H361 – Podezření na poškození reprodukční schopnosti nebo plodu v těle matky.

H411 – Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

P210 – Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření.

P273 – Zabraňte uvolnění do životního prostředí.

P280 – Používejte ochranné rukavice.

P301+330+P331 – PŘI POŽITÍ: Vypláchněte ústa. NEVYVOLÁVEJTE zvracení.

P302+P352 – PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody a mýdla.

P333+P313 – Při podráždění kůže nebo vyrážce: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.

P362+P364 – Kontaminovaný oděv svlékněte a před opětovným použitím vyperte.

P501 – Odstraňte obal podle státních předpisů.

List

Objem30ml
Typ vůněPřírodní silice | Esenciální olej
Použití do svíčekAno

Ke stažení