Silice | Esenciální oleje

Prohlédnuté produkty

Eukalyptová silice 10 ml Větší náhled

Eukalyptová silice 30ml

0609

100% přírodní esenciální olej.

Vůně: charakteristická eukalyptová - kořeněná, ze začátku ostrá, následně chladivá

INCI: EUCALYPTUS GLOBULUS OIL
CAS: 84625-32-1

Nepoužívat na pokožku v koncentrované formě!

Surovina pro výrobu kosmetiky a svíček.
Více informací v detailu produktu.

Více detailů

Skladem

89 Kč s DPH

Více informací

INCI

EUCALYPTUS GLOBULUS OIL

CAS

84625-32-1

Charakteristika

Koncentrovaný přírodní esenciální olej pro výrobu kosmetiky a svíček.
Olej je získávaný z čerstvých listů Eucalyptus globules.
Vůně: charakteristická eukalyptová - kořeněná, ze začátku ostrá, následně chladivá

Vzhled: kapalina
Barva: bezbarvá až světle žlutá
Hlavní složka: 1,8-cineol (eukalyptol) - min. 70% 
Hustota (při 20°C): 0,905–0,930g/cm3
Rozpustnost: nerozpustná ve vodě; rozpustná v tucích a v etanolu
Bod vzplanutí: 50°C
Bod varu (1013 hPa) > 160 °C

Účinky v kosmetice

  • Je přírodním antioxidantem, pomáhá v boji s volnými radikály, má anti-aging vlastnosti – zpomaluje proces stárnutí pokožky, podporuje růst nových buněk a rozjasňuje pokožku.
  • Pro své protizánětlivé, antiseptické a antibakteriální účinky je výborná pro mastnou a aknózní pleť, ale také na ekzematickou pokožku či lupénku. Má výbornou čistící schopnost, pomáhá pokožce zbavit se nečistoty z pórů, zklidnit svrbění anebo zánět kůže.
  • Stimuluje růst vlasů.
  • Používá se jako aktivní složka mnohých ústních vod a zubních past. Je bohatá na cineol – přírodní antiseptikum, které zabíjí bakterie způsobující nepříjemný zápach z úst, pomáhá zabránit tvorbě zubního povlaku a zánětu dásní.
  • Chrání pokožku před UV zářením.
  • Přidává se do koupelí na uvolnění bolavých a ztuhlých svalů.
  • V aromaterapii se používá pro stimulaci těla a duše, podporuje aktivitu a vitalitu.
  • Má přírodní repelentní účinky.

Použití v kosmetických produktech

do kosmetiky, mýdel, pro výrobu vonných parfémových kompozic, taktéž je vhodná pro výrobu svíček a do aromalamp

Nepoužívat v koncentrované formě!

Země původu

Čína

Balení

ve skleněné lahvičce s kapacím uzávěrem 

Upozornění

Upozorňujeme, že se jedná o přírodní produkt, tj. mohou existovat rozdíly v barvě a vůni v závislosti od konkrétní šarže.

Seznam alergenů a bezpečnostní list si můžete stáhnout v záložce „Ke stažení“.

Související recepty na našem blogu

Parfumový olej

Prírodný repelent

Prírodná bieliaca zubná pasta

OZNAČENÍ PODLE NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 1272/2008

Nebezpečí

Alergeny: Limonene, Linalool, Geraniol

H226– Hořlavá kapalina a páry.
H304- Při požití a vniknutí do dýchacích cest může způsobit smrt.
H315– Dráždí kůži.
H317– Může vyvolat alergickou kožní reakci.
H411– Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
P210 - Chraňte před teplem, jiskrami, otevřeným plamenem, horkými povrchy. - Zákaz kouření.
P273– Zabraňte uvolnění do životního prostředí.
P280– Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.
P301+310 - PŘI POŽITÍ: Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře.
P333/313 – Při podráždění kůže nebo vyrážce: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.
P331- NEVYVOLÁVEJTE zvracení.
P391- Uniklý produkt seberte.
P501 – Odstraňte obsah/obal jako nebezpečný odpad.

List

Objem30ml
Typ vůněPřírodní silice | Esenciální olej
Použití do svíčekAno

Ke stažení