Prohlédnuté produkty

  • Výhodné balení
Citronová silice 10 ml Větší náhled

Citronová silice 100ml

090-0609

100% přírodní esenciální olej. 

Vůně: charakteristická citronová - lehká, svěží, citrusová 
INCI: CITRUS LIMON PEEL OIL 
CAS: 8008-56-8 

Nepoužívat na pokožku v koncentrované formě! 

Surovina pro výrobu kosmetiky a svíček. 
Více informací v detailu produktu. 

Více detailů

Skladem

179 Kč s DPH

Více informací

INCI

CITRUS LIMON PEEL OIL

CAS

8008-56-8

Charakteristika

Koncentrovaný přírodní esenciální olej pro výrobu kosmetiky a svíček. Olej je získáván z čerstvé kůry citronů z citronovníku Citrus Limon.

Vůně: charakteristická citronová - lehká, svěží, citrusová
Vzhled: čirá kapalina bez usazenin a mechanických nečistot (malé množství jemné usazeniny není na závadu)
Barva: žlutá
Hustota (při 20°C): 0,8430-0,8580g/cm3
Bod vzplanutí: 49°C
Rozpustnost: rozpustná v ethanolu

Účinky v kosmetice

  • Má antioxidační vlastnosti, pomáhá v boji s volnými radikály, které by mohly poškodit kožní buňky.
  • Má anti-aging vlastnosti, zpomaluje stárnutí pokožky a rozjasňuje pleť.
  • Působí protizánětlivě, zklidňuje pokožku.
  • Pro své čistící a stahující vlastnosti je účinná na pokožku se sklonem k akné, pomáhá regulovat tvorbu kožního mazu a předcházet vzniku akné.
  • Má bělící účinky na pleť, pomáhá vyrovnávat tón pleti a předcházet vzniku skvrn.
  • V aromaterapii se používá pro své relaxační a zklidňující účinky, pomáhá navodit duševní pohodu a rovnováhu.

Použití v kosmetických produktech

Do kosmetiky, mýdel, pro výrobu vonných parfémových kompozicí, rovněž vhodná pro výrobu svíček a do aromalamp.

Nepoužívat v koncentrované formě!

Země původu

EU

Balení

Ve skleněné lahvičce s kapacím uzávěrem.

Upozornění

Upozorňujeme, že jde o přírodní produkt, tj. mohou existovat rozdíly v barvě a vůni v závislosti na konkrétní šarži.

Seznam alergenů a bezpečností list si můžete stáhnout v záložce „Ke stažení“.

Související recepty na našem blogu

Masky na tvár

Prírodná bieliaca zubná pasta

OZNAČENÍ PODLE NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 1272/2008

Nebezpečí

Nebezpečné látky: Citronová silice, d-Limonene, Beta-pinene, Citral, Terpinene Gamma, ALPHA PINENE

Alergeny: Limonene, Citral, Linalool, Geraniol

H226– Hořlavá kapalina a páry. 
H304– Při požití a vniknutí do dýchacích cest může způsobit smrt.
H315– Dráždí kůži.
H317– Může vyvolat alergickou kožní reakci.
H411– Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
P210– Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. – Zákaz kouření.
P241- Používejte elektrické/ventilační/osvětlovací zařízení do výbušného prostředí.
P273– Zabraňte uvolnění do životního prostředí.
P280– Používejte ochranné rukavice.
P301+ P310– PŘI POŽITÍ: Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO.
P303+P361+P353– PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy): Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. Opláchněte kůži vodou nebo osprchujte.
P331– NEVYVOLÁVEJTE zvracení.
P405 - Skladujte uzamčené.
P501– Odstraňte obsah/obal podle platných předpisů.

List

Objem100ml
Typ vůněPřírodní silice | Esenciální olej
Použití do svíčekAno

Ke stažení