Silice | Esenciální oleje

Prohlédnuté produkty

Bergamotová silice, 10 ml Větší náhled

Bergamotová silice 30ml

0609

Bergamotová silice, 100% přírodní, 30ml
pro kosmetické účely

Nepoužívat v koncentrované formě!

Více detailů

Skladem

105 Kč s DPH

Více informací

INCI
CITRUS AURANTIUM BERGAMIA FRUIT OIL

CAS
8007-75-8

Charakteristika
Koncentrovaný přírodní esenciální olej pro výrobu kosmetiky a svíček.

Vzhled: čirá tekutina bez usazenin a mechanických nečistot
Barva: žlutozelená
Vůně: charakteristická bergamotová, citrusově-dřevitá
Hustota (při 20 °C): 0,8750 – 0,9000 g/cm3
Bod vzplanutí: 58 °C

Účinky v kosmetice
  • Má čistící účinky na pleť.
  • Je skvělá na mastnou pleť, odstraňuje přebytečný maz, pomáhá uvolnit póry a sjednotit tón pleti.
  • Má dezinfekční a antiseptické účinky, zklidňuje podrážděnou a poškozenou pokožku.
  • Je vhodná na masáže, pomáhá uvolnit svalové napětí.
  • Redukuje tvorbu mazu ve vlasové pokožce, pomáhá v boji proti lupům.
  • Pro své relaxační a uklidňující účinky je oblíbená v aromaterapii.
  • Po aplikaci silice nevystavujte pokožku slunečnímu záření!

Použití v kosmetických produktech
do kosmetiky, mýdel, pro výrobu vonných parfémových kompozic, rovněž vhodná pro výrobu svíček a do aromalamp

Nepoužívat v koncentrované formě!
Alergeny: Limonene, Linalool

Země původu
EU

Balení
ve skleněné lahvičce s kapacím uzávěrem 

Upozornění
Upozorňujeme, že jde o přírodní produkt, tj. mohou existovat rozdíly v barvě a vůni v závislosti na konkrétní šarži.

Produktovou specifikaci, seznam alergenů a bezpečnostní list si můžete stáhnout v záložce „Ke stažení“.

OZNAČENÍ PODLE NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 1272/2008

Nebezpečí
Nebezpečné látky: D-Limonen, linalool, gama-Terpinen, beta-Pinen, alfa-Pinen

H226– Hořlavá kapalina a páry.
H304– Při požití a vniknutí do dýchacích cest může způsobit smrt.
H315– Dráždí kůži.
H317– Může vyvolat alergickou kožní reakci.
H410– Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
P210– Chraňte před teplem/jiskrami/otevřeným ohněm/horkými povrchy. Zákaz kouření.
P260-  Nevdechujte prach/dým/plyn/mlhu/páry/aerosoly.
P280– Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.
P301+ P330+ P331- PO POŽITÍ: Vypláchněte ústa. NEVYVOLÁVEJTE zvracení.
P310-  Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ CENTRUM nebo lékaře.
P333+ P313- Při podráždění kůže nebo vyrážce: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.
P362+ P364- Kontaminovaný oděv svlékněte a před opětovným použitím ho vyperte.

List

Objem30ml
Typ vůněPřírodní silice | Esenciální olej
Použití do svíčekAno

Ke stažení