Prohlédnuté produkty

Bergamotová silice, 10 ml Větší náhled

Bergamotová silice 30ml

090-0609

100% přírodní esenciální olej. 

Vůně: charakteristická, citrusově-dřevitá 
INCI: CITRUS AURANTIUM BERGAMIA FRUIT OIL 
CAS: 8007-75-8 

Nepoužívat na pokožku v koncentrované formě! 

Surovina pro výrobu kosmetiky a svíček. 
Více informací v detailu produktu. 

Více detailů

Skladem

105 Kč s DPH

Více informací

INCI

CITRUS AURANTIUM BERGAMIA FRUIT OIL

CAS

8007-75-8

EINECS

616-915-9

Charakteristika

Koncentrovaný přírodní esenciální olej pro výrobu kosmetiky a svíček.

Vůně: charakteristická, citrusově-dřevitá
Vzhled: čirá tekutina bez usazenin a mechanických nečistot
Barva: žlutozelená
Hustota (při 20°C): 0,8750–0,9000g/cm3
Bod vzplanutí: 58°C

Účinky v kosmetice

  • Má čistící účinky na pleť.
  • Je skvělá na mastnou pleť, odstraňuje přebytečný maz, pomáhá uvolnit póry a sjednotit tón pleti.
  • Má dezinfekční a antiseptické účinky, zklidňuje podrážděnou a poškozenou pokožku.
  • Je vhodná na masáže, pomáhá uvolnit svalové napětí.
  • Redukuje tvorbu mazu ve vlasové pokožce, pomáhá v boji proti lupům.
  • Pro své relaxační a uklidňující účinky je oblíbená v aromaterapii.
  • Po aplikaci silice nevystavujte pokožku slunečnímu záření!

Použití v kosmetických produktech

Do kosmetiky, mýdel, pro výrobu vonných parfémových kompozic, rovněž vhodná pro výrobu svíček a do aromalamp.

Nepoužívat v koncentrované formě!

Země původu

EU

Balení

Ve skleněné lahvičce s kapacím uzávěrem.

Upozornění

Upozorňujeme, že jde o přírodní produkt, tj. mohou existovat rozdíly v barvě a vůni v závislosti na konkrétní šarži.

Produktovou specifikaci, seznam alergenů a bezpečnostní list si můžete stáhnout v záložce „Ke stažení“.

OZNAČENÍ PODLE NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 1272/2008

Nebezpečí

Nebezpečné látky: d-limonen, linalool, gama-Terpinen, pin-2(10)-e, pin-2(3)-en

Alergeny: Limonene, Linalool

H226 – Hořlavá kapalina a páry.
H304 – Při požití a vniknutí do dýchacích cest může způsobit smrt.
H315 – Dráždí kůži.
H317 – Může vyvolat alergickou kožní reakci.
H410 – Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
P210 – Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření.
P273 - Zabraňte uvolnění do životního prostředí.
P280 – Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv.
P301+P310 - PŘI POŽITÍ: Okamžitě volejte lékaře.
P303+ P361+ P353 - PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy): Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. Opláchněte kůži vodou nebo osprchujte.
P331 - NEVYVOLÁVEJTE zvracení.
P405 - Skladujte uzavřené.
P501 - Odstraňte obal podle místních/regionálích/státních/mezinárodních předpisů.

List

Objem30ml
Typ vůněPřírodní silice | Esenciální olej
Použití do svíčekAno

Ke stažení