Silice | Esenciální oleje

Prohlédnuté produkty

Cedrová silice 200 ml Větší náhled

Cedrová silice 200ml

0609

Cedrová silice, 100% přírodní, 200ml
pro kosmetické účely

Nepoužívat v koncentrované formě!

Více detailů

Dočasně vyprodáno

469 Kč s DPH

Více informací

INCI
Cedrus Deodara Wood Oil

CAS
68991-36-6

EINECS
294-939-5

Charakteristika
Koncentrovaný přírodní esenciální olej na výrobu kosmetiky a svíček.
Je vyrobená parnou destilací z dřevité části ušlechtilého aromatického jehličnanu – cedru (Cedrus Deodara) rostoucího v Himalájích. 
Vůně: hřejivá, dřevitá, se sladkým podtónem

Vzhled: čirá kapalina
Barva: světle žlutá
Vůně: charakteristická
Hustota (při 20 °C): 0,900 – 0,950 g/cm3 
Bod vzplanutí: 100 °C

Účinky v kosmetice

  • Je účinným pomocníkem v boji s nepříznivými vlivy volných radikálů na pokožku.
  • Má čistící, antiseptické a protizánětlivé účinky na pokožku.
  • Je vhodná na všechny typy pleti, i na problematickou pleť, na mastnou pleť se sklonem k akné a na ekzematickou pokožku.
  • Stimuluje růst vlasů a působí proti jejich vypadávání.
  • Je oblíbenou složkou parfémů, často se používá hlavně v pánských parfémech a v pánské kosmetice.
  • V aromaterapii se používá pro své relaxační a uklidňující účinky, pomáhá zmírnit psychické napětí, navodit duševní rovnováhu a zlepšit koncentraci.
  • Působí jako přírodní repelent, odpuzuje hmyz.

Použití v kosmetických produktech
do kosmetiky, mýdel, na výrobu vonných parfémových kompozicí, také vhodná na výrobu svíček a do aromalamp

Nepoužívat v koncentrované formě!
Alergeny: ---

Země původu
Indie

Balení
ve skleněné lahvičce s kapacím uzávěrem

Upozornění
Upozorňujeme, že jde o přírodní produkt, tj. mohou existovat rozdíly v barvě a vůni v závislosti od konkrétní šarže.

Produktovou specifikaci včetně seznamu alergenů a bezpečnostní list si můžete stáhnout v záložce „Ke stažení“.
Související recepty na našem blogu
Prírodná bieliaca zubná pasta

OZNAČENÍ PODLE NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 1272/2008

Varování
Alergeny: ---

H315 - Dráždí kůži.
H317 - Může vyvolat alergickou kožní reakci.
H411 - Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
P273 - Zabraňte uvolnění do životního prostředí
P333+P313 - Při podráždění kůže nebo vyrážce: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.
P391 - Uniklý produkt seberte.
P501 - Odstraňte obsah/obal ve spalovně odpadů.
P261 - Zamezte vdechování prachu/dýmu/plynu/mlhy/par/aerosolů.
P280 - Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.
P362+P364 - Kontaminovaný oděv svlékněte a před opětovným použitím vyperte.

List

Objem200ml
Typ vůněPřírodní silice | Esenciální olej
Použití do svíčekAno

Ke stažení