Prohlédnuté produkty

Kyselina citronová 1kg Větší náhled

Kyselina citronová monohydrát krystalická 5kg

030-1694

Kyselina citronová monohydrát krystalická. Používá se jako základná složka při přípravě šumivých bomb do koupele, ale i v další koupelové a pleťové kosmetice. V kosmetických přípravcích upravuje pH a vyrovnává tón pleti. Má čistící, zpevňující, stahující a antibakteriální účinky. Je možné ji použit i na čištění v domácnosti. 

INCI: Citric acid 
CAS: 5949-29-1 
Surovina na výrobu kosmetiky a na čištění v domácnosti. 
Více informací v detailu produktu. 

Více detailů

Skladem

650 Kč s DPH

Více informací

INCI

Citric acid

CAS

5949-29-1

Číslo ES

201-069-1

Charakteristika

Používá se jako základná složka při přípravě šumivých bomb do koupele, ale i v další koupelové a pleťové kosmetice. V kosmetických přípravcích upravuje pH a vyrovnává tón pleti. Má čistící, zpevňující, stahující a antibakteriální účinky. Je možné ji použit i na čištění v domácnosti.

Vzhled: krystalický prášek

Barva: bílá

Vůně: bez zápachu

Hustota (20°C): 1,665 g/cm3

Rozpustnost: rozpustná ve vodě a v ethanolu

pH: 1,7 (100 g/l)

Bod tání/tuhnutí: 153°C při 1.013 mPa

Účinky v kosmetice

  • Upravuje pH kosmetických produktů i pokožky.

  • Má antioxidační vlastnosti – pomáhá předcházet poškození v důsledku slunečního záření a zmírňuje negativní účinky působení volných radikálů.

  • Pokožku tonizuje, čistí a vyrovnává barevný tón pleti.

  • V peelingových produktech podporuje obnovu vrchní vrstvy kůže, čím pokožku zpevňuje.

  • Působí antibakteriálně a antimykoticky.

Použití v kosmetických produktech

Šumivé bomby do koupele, mýdla, šampóny, tekuté mýdla, pleťové vody, krémy, dezodoranty, peelingy, dekorativní kosmetika, čistící a prací prostředky atd.

Krajina původu

Čína nebo Taiwan (podle aktuálních skladových zásob).

Balení

V plastovém kbelíku.

Upozornění

Produktovou specifikaci a bezpečnostní list si můžete stáhnout v záložce „Ke stažení".

Související recepty na našem blogu

Viacfarebné maľované šumivky

Šumivý prášok do kúpeľa

Valentínske šumivky s morskou soľou

Šumivé bomby do kúpeľa

Šumivé WC tablety

Šumivky s kozím mliekom

NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 1272/2008Varování

H319 – Způsobuje vážné podráždění očí.
P280 – Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.
P305 + P351 + P338 – PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně oplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
P337 + P313 – Přetrvává-li podráždění očí: vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření

List

Hmotnost5kg

Ke stažení