Prohlédnuté produkty

  • Výhodné balení
Mýdlová hmota s konopným olejem 1kg Větší náhled

Mýdlová hmota s konopným olejem 11,5kg

010-1528

Kvalitní poloprůhledná mýdlová hmota CRYSTAL HEMP vyrobena z přírodních ingrediencí s přídavkem konopného oleje, neobsahuje sulfáty, parabeny, PEG a propylen. Slouží k domácí výrobě mýdla. Hmotu stačí rozehřát, přidat barvu, vůni, nalít do formy, nechat ztuhnout a mýdlo je hotové. 

INCI: viz specifikace v záložce „Ke stažení“ 

Surovina pro výrobu kosmetiky. 
Více informací v detailu produktu. 

Více detailů

Skladem

1 499 Kč s DPH

Více informací

INCI

Uvedené ve specifikaci, kterou si můžete stáhnout v záložce „Ke stažení“.

Charakteristika

  • Mýdlová hmota má rostlinný základ.

  • Neobsahuje sulfáty, parabeny ani PEG (Polyethylen glykol).

  • Je obohacená o přírodní konopný olej.

  • Slouží k výrobě vysoce kvalitních neprůhledných mýdel různých tvarů. 

  • Je možné ji zabarvit pomocí barev, navonět parfémy anebo silicemi.

  • Neobsahuje žádný propylen.

  • Výborně pění.

Vzhled: při 25°C pevná látka
Barva: krémová až okrová - částečně transparentní
Vůně: charakteristická
Pěnivost: dobrá
Rozpustnost: ve vodě částečně rozpustná

Účinky v kosmetice

  • Konopný olej regeneruje a osvěžuje pokožku.

  • Vysoký obsah glycerínu zabezpečuje vynikající hydrataci a zachovává na pokožce příjemný pocit.

Využití v kosmetických produktech

Tuhá mýdla

Země původu

Velká Británie

Balení

Vcelku (velká kostka) v kartonové krabici.

Upozornění

Upozorňujeme, že mohou existovat mírné rozdíly v barvě v závislosti na konkrétní šarži.

Produktovou specifikaci a bezpečnostní list si můžete stáhnout v záložce „Ke stažení“.

Návody na výrobu mýdla

Najdete na našem blogu.

OZNAČENÍ PODLE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 1272/2008

Nebezpečí

Nebezpečné složky: Sodium laurate

H315 - Dráždí kůži.

H318 - Způsobuje vážné poškození očí.

P280 - Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.

P305+P351+P338+P310 -  PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře.

P501 - Odstraňte obsah/obal ve smyslu platných předpisů.

List

Hmotnost11,5kg

Ke stažení