Mýdlové hmoty

Prohlédnuté produkty

Mýdlová hmota s oslím mlékem 1kg Větší náhled

Mýdlová hmota s oslím mlékem 11,5 kg

1344

Kvalitní neprůhledná mýdlová hmota CRYSTAL DONKEY MILK má rostlinný základ a je vyrobena s přídavkem oslího mléka. Slouží k domácí výrobě mýdla. Hmotu stačí roztát, přidat barvu, vůni, nalít do formy, nechat ztuhnout a mýdlo je hotové.

INCI: viz specifikace v záložce "Ke stažení"

Surovina pro výrobu kosmetiky
Více informací v detailu produktu.

Více detailů

Skladem

1 629 Kč s DPH

Více informací

INCI

uvedené ve specifikaci, kterou si můžete stáhnout v záložce "Ke stažení"

Charakteristika

  • Mýdlová hmota má rostlinný základ.
  • Obsahuje oslí mléko, které je plné živin. Oslí mléko má silné hydratační účinky, hojí, vyživuje a omlazuje pokožku. Je bohaté na mastné kyseliny, které pomáhají redukovat viditelnost jemných vrásek a regenerovat poškozenou pokožku. Pokožku zanechává hedvábně jemnou.
  • Vysoký obsah glycerinu zajišťuje vynikající hydrataci a zachovává na pokožce příjemný pocit.
  • Slouží k domácí výrobě neprůhledných mýdel různých tvarů.
  • Je možné obarvit ji pomocí barev, navonět parfémy nebo silicemi.
  • Výborně pění.

Vzhled: při 25°C pevná látka
Barva: téměř bílá, neprůhledná
Vůně: mírná, charakteristická - umožní vyniknout přidanému parfému nebo silici
Pěnivost: dobrá
Stabilita: vysoce stabilní i v případě, že se uchovává delší dobu při vysoké teplotě
Rozpustnost: ve vodě částečně rozpustná
pH: cca 10,5

Využití v kosmetických produktech

tuhá mýdla

Země původu

Velká Británie

Balení

vcelku (velká kostka) v kartonové krabici

Upozornění

Upozorňujeme, že mohou existovat mírné rozdíly v barvě v závislosti na konkrétní šarži.
Produktovou specifikaci a bezpečnostní list si můžete stáhnout v záložce "Ke stažení".

Návody na výrobu mýdla

najdete na našem blogu


OZNAČENÍ PODLE NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 1272/2008
Nebezpečí

Nebezpečné složky: Sodná sůl laurylether síranu, Sodium laurate

H315 - Dráždí kůži.
P280 - Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.
P305+P351+P338+P310 -  PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře.
P501 - Odstraňte obsah/obal podle platných předpisů.

List

Hmotnost11,5kg

Ke stažení