Prohlédnuté produkty

  • Výhodné balení
Mýdlová hmota s medem 1kg Větší náhled

Mýdlová hmota s medem 11,5kg

010-1524

Kvalitní poloprůhledná mýdlová hmota CRYSTAL HONEY má rostlinný základ a přídavek pravého medu, neobsahuje sulfáty. Slouží k domácí výrobě mýdla. Hmotu stačí roztát, přidat vůni, nalít do formy, nechat ztuhnout a mýdlo je hotové. 

INCI: viz specifikace v záložce "Ke stažení" 

Surovina pro výrobu kosmetiky. 
Více informací v detailu produktu. 

Více detailů

Skladem

1 749 Kč s DPH

Více informací

INCI

Uvedeno ve specifikaci, kterou si můžete stáhnout v záložce "Ke stažení".

Charakteristika

  • Mýdlová hmota má rostlinný základ.
  • Neobsahuje sulfáty.
  • Je vyrobena s přídavkem pravého medu, který jí dodává přirozenou naturální hnědou barvu.
  • Med je bohatým zdrojem přírodních antioxidantů, pokožku zklidňuje a vyživuje. Má čistící účinky na pokožku.
  • Vysoký obsah glycerinu zajišťuje vynikající hydrataci a zachovává na pokožce příjemný pocit.
  • Slouží k výrobě vysoce kvalitních medově-obarvených, částečně průhledných mýdel různých tvarů.
  • Je možné ji navonět parfémy nebo silicemi.

Vzhled: při 25°C pevná látka
Barva: hnědá - částečně transparentní
Vůně: slabá - umožní vyniknout přidanému parfému nebo silici
Pěnivost: dobrá
Stabilita: vysoce stabilní i v případě, že se uchovává delší dobu při vysoké teplotě
Rozpustnost: ve vodě částečně rozpustná
pH: cca 10,5

Využití v kosmetických produktech

Tuhá mýdla

Země původu

Velká Británie

Balení

Vcelku (velká kostka) v kartonové krabici.

Upozornění

Upozorňujeme, že mohou existovat mírné rozdíly v barvě v závislosti na konkrétní šarži.

Produktovou specifikaci a bezpečnostní list si můžete stáhnout v záložce "Ke stažení".

Návody na výrobu mýdla

Najdete na našem blogu.

OZNAČENÍ PODLE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 1272/2008

Nebezpečí

Nebezpečné složky: Decyl D-Glucoside

H315 - Dráždí kůži.

H318 - Způsobuje vážné podráždění očí.

P280 - Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.

P305+P351+P338+P310 -  PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře.

P501 - Odstraňte obsah/obal podle platných předpisů.

List

Hmotnost11,5kg

Ke stažení